Będzin, dnia 29 stycznia 2020 roku

 

WPSiDG.8141.11.4.2020

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 3 i 4 art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 2365) Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs ofert na realizację zadania publicznego
na 2020 rok w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym pn: „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych
w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym
na terenie miasta Będzina” w 2020 roku nie wpłynęła żadna oferta.

 

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie miasta kwotę w wysokości 34 440 złotych.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn: „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:29.01.2020 14:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:29.01.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:06.02.2020 00:02