PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XVI/104/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2020 roku

 

Pełna treść w załączniku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:03.02.2020 13:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:03.02.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:25.02.2020 00:01