wersja do wydruku Piotr Witelus 03.02.2020 13:45

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.:,,Wycena nieruchomości gruntowych dla ustalenia i pobrania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości lub jej obniżenia w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą".

Będzin, dnia 03.02.2020 r.

WRM.RSiIM.271.1.2020


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1.ZAMAWIAJĄCY

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 6252430128

 

2. NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

,,Wycena nieruchomości gruntowych dla ustalenia i pobrania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości lub  jej obniżenia w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą”.

 

3. NAZWY FIRM I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

1

SYNTEZA Biuro Wycen Nieruchomości – Rzeczoznawca majątkowy

Krzysztof Budek

40-171 Katowice ul. Modrzewiowa 32 lok. 13

2

NEXAS Invest Rzeczoznawca Majątkowy Dorota Kulińska

41-506 Chorzów ul. S. Batorego 48

3

GRUPA KONSULTINGOWA DEFIN Sp. z o. o.

40-087 Katowice ul. Sokolska 65

4

COPIA INVEST Sp. z o. o.

40-144 Katowice ul. Józefowska 6

 

4. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Oferta nr 1 : SYNTEZA Biuro Wycen Nieruchomości – Rzeczoznawca majątkowy Krzysztof Budek z siedzibą w 40-171 Katowice ul. Modrzewiowa 32 lok. 13

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, która ma najniższą cenę spośród rozpatrywanych ofert.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.:,,Wycena nieruchomości gruntowych dla ustalenia i pobrania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości lub jej obniżenia w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:03.02.2020
Data publikacji:03.02.2020 13:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż