Data złożenia petycji: 03.02.2020 rok

Tytuł: Petycja w sprawie dzików

Imię i nazwisko
lub
nazwa podmiotu wnoszącego petycję
: wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Treść złożonej petycji: w załączniku treść petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 03-05-2020 r. (zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)

Przebieg postępowania/ zasięgane opinie: zakończono

Informacja o sposobie załatwienia petycji: W świetle art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja w sprawie dzików złożona przez osobę fizyczną dnia 30.01.2020 r. (numerem sprawy WOr.152.1.2020) została przesłana do podmiotów właściwych do rozpatrzenia petycji tj.

Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach

Sejmik Województwa Śląskiego w Katowicach

Starostwo Powiatowe w Będzinie

Podmiot wnoszący petycję został o tym fakcie zawiadomiony.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Petycja w sprawie dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:10.02.2020 08:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:03.02.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:05.03.2020 15:11