Będzin, dnia 10 luty 2020 roku

 

WPSiDG.8141.11.5.2020

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 3 i 4 art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 2365) Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości,
iż na konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie porad
i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym
na terenie miasta Będzina” wpłynęła jedna oferta.

 

Gabinet Psychoterapeutyczny mgr Barbara Prusinowska – Opalska

Psychoterapeuta Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Sosnowiec Al. Zwycięstwa 3/47

 

Oferta została oceniona przez komisję konkursową uzyskując 74 punkty
z 75 możliwych.

 

Realizatorem zadania pn. „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina” będzie Gabinet Psychoterapeutyczny mgr Barbara Prusinowska – Opalska Psychoterapeuta Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Sosnowiec Al. Zwycięstwa 3/47.

 

Przyznana kwota środków finansowych na realizację zadania
to : 32 760,00 zł

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:10.02.2020 11:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:10.02.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:18.02.2020 00:00