OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, a także zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/281/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r. poz. 5017) zmienionej Uchwałą nr XVII/114/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/281/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w spawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2019 r. poz. 8034), Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.

Na konkurs ofert dot. wsparcia realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2020 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia wpłynęło 6 ofert. Wszystkie złożone oferty spełniły warunki i kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz zostały pozytywnie ocenione.

W związku z powyższym postanowiono wesprzeć finansowo następujące zadania:

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków

RKS Grodziec

Realizacja programów szkolenia sportowego IV ligi piłki nożnej oraz trzech grup młodzieżowych.

165.000,00

BKS Sarmacja

Realizacja programów szkolenia sportowego IV ligi piłki nożnej oraz ośmiu grup młodzieżowych.

170.000,00

SKS Łagisza

Udział w rozgrywkach mistrzowskich A klasy poodokręgu ŚZPN w roku 2020.

25.000,00

FC Będzin

Upowszechanie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży z miasta Będzina w dyscyplinie piłka nożna.

11.000,00

MKS Będzin S.A.

Rozwój, upowszechnianie i promocja sportu poprzez uczestnictwo klubu w rozgrywkach siatkarskiej Plus Ligi.

500.000,00

MUKS Ksawera Będzin

Szkolenie dziewcząt w zakresie gry w piłkę siatkową i siatkówkę plażową, uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez ŚZPS i PZPS.

11.000,00

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2020 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:13.02.2020 13:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:13.02.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:22.02.2020 00:00