Będzin, dnia 20 lutego 2020 roku

BRM.0002.XX.2020

 

 

 

Szanowna Pani

Szanowny Pan

 

 

 

Serdecznie zapraszam na XX sesję Rady Miejskiej Będzina, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 roku (czwartek) o godzinie 10.00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Uroczyste wręczenie Stypendiów Sportowych Miasta Będzina za osiągnięcia w 2019 roku.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego
  z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku:

  1. przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Annę Drzewiecką,

  2. przedstawienie stanowiska Komisji Oświaty i Polityki Społecznej przez Przewodniczącą Komisji Darię Paterek,

  3. dyskusja,

  4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr LVII/483/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok” z późniejszymi zmianami, zmienionej Uchwałą Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 31 stycznia 2019 roku.

 6. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku:

  1. przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Annę Drzewiecką,

  2. przedstawienie stanowiska Komisji Oświaty i Polityki Społecznej przez Przewodniczącą Komisji Darię Paterek,

  3. dyskusja,

  4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu za 2019 rok z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Będzin na rok szkolny 2019/2020,

  2. utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski nr 3 w Będzinie,

  3. ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Będzinie,

  4. przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej,

  5. zmian budżetu miasta Będzina na 2020 rok,

  6. zmiany uchwały Nr XVIII/126/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2020-2030,

  7. rozpatrzenia wniosku o zmianę uchwały Rady Miejskiej Będzina.

 8. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

 9. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XX Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:21.02.2020 12:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.02.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:28.02.2020 00:02