wersja do wydruku Piotr Witelus 21.02.2020 13:34

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty "Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej"

WRM-RSiIM.7013.3.2020

Będzin, 20.02.2020 r.

 

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1.Zamawiający

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20,42-500 Będzin

REGON : 276257446 NIP : 625 24 30 128

telefon 32 267 91 19

2.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

"Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej"

3.Nazwy firm, siedziby i adresy oferentów, którzy złożyli oferty oraz ceny złożonych ofert


 

Nazwa oferenta

Adres

Cena brutto

Firma UNISTOP Aneta Rymer

ul. Lwowska 1, 41-250 Czeladź

9 500, 00 zł

 

4.Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru

Firma UNISTOP Aneta Rymer

ul. Lwowska 1, 41-250 Czeladź

Uzasadnienie wyboru najniższa cena.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty "Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:20.02.2020
Data publikacji:21.02.2020 13:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż