Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020 r.

w sprawie:

 • sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0050.67.2020pdf
  Zarządzenie Nr 0050.67.2020tekst, załącznik
 • przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Zarządzenie Nr 0050.68.2020pdf
  Zarządzenie Nr 0050.68.2020pdf, załącznik
 • wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 91,00 m2 położonego przy ul. Sączewskiego 13/24 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0050.69.2020pdf
  Zarządzenie Nr 0050.69.2020tekst, załącznik
 • uchylenia zarządzenie nr 0050.324.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym
  Zarządzenie Nr 0050.70.2020pdf
 • obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego o numerze 30 położonego przy ul. 1 Maja 2 w Będzinie z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu
  Zarządzenie Nr 0050.71.2020pdf
 • obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych o numerach: 2, 5, 7 położonych przy ul. H. Sienkiewicza 31A w Będzinie z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu
  Zarządzenie Nr 0050.72.2020pdf
 • ustalenia regulaminu uczestnictwa w projekcie.: "Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina"
  Zarządzenie Nr 0050.73.2020pdf

   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.03.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:06.03.2020 11:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:05.03.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:09.04.2020 09:43