Będzin, dnia 12 marca 2020 roku

 

WPSiDG.8030.5.2020

 

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 3 i 4 art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 2365) Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs ofert na realizację zadania publicznego
na 2020 rok pn: "Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019 - 2021” II etap, nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie miasta kwotę w wysokości 52 000 złotych.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU "Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019 - 2021” - II etap
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:12.03.2020 14:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:12.03.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:27.03.2020 00:00