wersja do wydruku Piotr Witelus 20.03.2020 13:13

Ogłoszenie przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna

Będzin, dnia 20.03.2020r.

 

Ogłoszenie
przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż drewna

 

Na podstawie zarządzenia nr 0151/469/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 05.12.2003r. w sprawie zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów będących w posiadaniu Gminy Będzin zmienionego zarządzeniem nr 0151/510/2009 z dnia 13.11.2009r., zarządzeniem nr 0050/326/2011 z dnia 19.10.2011r., zarządzeniem nr 0050/26/2013 z dnia 24.01.2013r. oraz zarządzeniem nr 0050/431/2016 z dnia 14.11.2016 r.

Ogłaszam przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego miękkiego i twardego pozyskanego z wycinki na terenie miasta Będzina, tzw. park Rozkówka, obręb Grodziec.

Termin składania ofert: 30.03.2020r. – 31.03.2020r.

Miejsce pozyskiwania drewna: Teren Miasta Będzina, tzw. park Rozkówka,

Cena wyjściowa za 1 m3 : 50,00 zł + 8% VAT – drewno opałowe miękkie

80,00 zł + 8% VAT - drewno opałowe twarde

Miejsce odbioru drewna: Będzin, tzw. park Rozkówka,

Ilość drewna: 95 m3 - drewno opałowe miękkie

20 m3 - drewno opałowe twarde

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Będzinie

ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii urzędu z napisem „oferta na zakup drewna” (załącznik nr 1). Oferty złożone przed i po terminie nie będą rozpatrywane. W ofercie należy podać: cenę za m3 drewna. Ofertę należy złożyć na całą ilość drewna tj.: 115 m3 drewna przewidzianego do zakupu (załącznik nr 2). Za najkorzystniejszą ofertę należy uznać ofertę oferenta, oferującego najwyższą cenę za zakup 115 m3 drewna, według cen nie mniejszych niż 50,00 zł/m3 + 8 % VAT za drewno opałowe miękkie, 80,00 zł/m3 + 8 % VAT za drewno opałowe twarde. W przypadku takich samych ofert cenowych decyduje kolejność wpływu oferty. Opłatę należy uiścić zgodnie z poleceniem w terminie określonym w załączniku nr 2, w przeciwnym razie oferta zostanie anulowana.

Drewno należy odebrać i załadować z miejsca wycinki, 42-500 Będzin, tzw. park Rozkówka, we własnym zakresie w terminie do 10.04.2020r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, pok. 124 lub telefonicznie (32) 267 91 98 w godzinach pracy Urzędu.

Wyniki przetargu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej. Oferty złożone niezgodnie z wymaganiami Prezydenta nie będą rozpatrywane.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:20.03.2020
Data publikacji:20.03.2020 13:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż