PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

Kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. 1 Maja, oznaczonej numerem geod. działki 5/1 karta mapy 37 obręb Będzin o pow. 4723 m2, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi komercyjne i techniczne.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00006040/7, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Będzin.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 354.250,00 zł netto

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

 

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 35.000 PLN.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 12 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).

 

UWAGA

Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa dotyczących zapobieganiu rozprzestrzenienia się wirusa COVID – 19 obecność na części jawnej przetargu nie jest obowiązkowa. Zgodnie z obowązującymi przepisami uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie o wyniku przetargu w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu, którzy będą chcieli uczestniczyć w części jawnej przetargu zobowiązani są do dnia 11 czerwca 2020 r. skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami tel 32 267 91 50 lub 32 267 92 13 celem uzyskania informacji odnośnie zasad bezpieczeństwa dotyczących zapobieganiu rozprzestrzenienia się wirusa COVID – 19, które zostaną zastosowane podczas przeprowadzania części jawnej przetargu.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZM PRZETARGU WINNY :

 

  1. zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającymi m. in. szczegóły dotyczące wymaganej zawartości oferty oraz szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym na stronie bip.bedzin,

  2. najpóźniej do dnia 09 czerwca 2020 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu,

     

  3. najpóźniej do dnia 09 czerwca 2020 roku do godz. 15.00 złożyć ofertę przetargową. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej „Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. 1 Maja” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Celem ustalenia zasad złożenia oferty i jej odbioru przez pracownika w Urzędzie Miejskim w Będzinie należy skontaktować się z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami telefony 32 267 91 50 lub 32 267 92 13.

Uwaga ! Oferty , których zawartość nie będzie zgodna z wymogami

organizatora przetargu, a także te które złożone zostaną po

terminie nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu.

 

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy zbycia nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 91 50.

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA Kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. 1 Maja, oznaczonej numerem geod. działki 5/1 karta mapy 37 obręb Będzin o pow. 4723 m2, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi komercyjne i techniczne.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:06.05.2020 13:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.05.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:14.06.2020 00:00