PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

 

I przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż inwestycyjnych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Cieszkowskiego.

 

Przedmiotem przetargów są nieruchomości oznaczone na karcie mapy 57 obręb Będzin poniżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek:


 

Działka nr 69 o pow. 3448 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 71 karta mapy 57 obręb Będzin o pow. ogólnej 6407 m2, stanowiącej wewnętrzną komunikację łączącą działkę inwestycyjną z drogą publiczną - ul. Cieszkowskiego – cena wywoławcza 239.000,00 zł netto.

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wynosi - 23.000,00 zł


 

Działka nr 70 o pow. 3499 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 71 karta mapy 57 obręb Będzin o pow. ogólnej 6407 m2, stanowiącej wewnętrzną komunikację łączącą działkę inwestycyjną z drogą publiczną - ul. Cieszkowskiego – cena wywoławcza 252.000,00 zł netto.

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wynosi - 25.000,00 zł

Do cen sprzedaży nieruchomości ustalonych podczas przetargów doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

 

Dla w/w nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste:

KA1B/00055570/9 dla działek nr 69 i 70

(…......................*) dla działki nr 71 ( komunikacja wewnętrzna)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej – symbol planu C1.P-U.

 

 

Część jawna przetargów odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro w dniu 12 czerwca 2020 roku o godzinach:

10.00 - działka nr 69 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej,

10.30- działka nr 70 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej.

UWAGA

Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa dotyczących zapobieganiu rozprzestrzenienia się wirusa COVID – 19 obecność na części jawnej przetargu nie jest obowiązkowa. Zgodnie z obowązującymi przepisami uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie o wyniku przetargu w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu, którzy będą chcieli uczestniczyć w części jawnej przetargu zobowiązani są do dnia 11 czerwca 2020 r. skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami tel 32 267 91 50 lub 32 267 92 13 celem uzyskania informacji odnośnie zasad bezpieczeństwa dotyczących zapobieganiu rozprzestrzenienia się wirusa COVID – 19, które zostaną zastosowane podczas przeprowadzania części jawnej przetargu.

 

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYCH PRZETARGACH WINNY :

 

  • zapoznać się z regulaminami przetargowymi zawierającymi m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu i wymaganej zawartości oferty na stronie bip.bedzin.pl

 

  • najpóźniej do dnia 09 czerwca 2020 roku wpłacić wadium uprawniające do udziału w przetargu na sprzedaż danej działki na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie - Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087.

    Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu.

  • najpóźniej do dnia 09 czerwca 2020 roku do godz. 15.00 złożyć ofertę przetargową. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej „ I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Cieszkowskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym działki …....(podać właściwy numer działki)” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Celem ustalenia zasad złożenia oferty i jej odbioru przez pracownika w Urzędzie Miejskim w Będzinie należy skontaktować się z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami tel. 32 267 91 50 lub 32 267 92 13.

 

 

Uwaga ! Oferty , których zawartość nie będzie zgodna z wymogami

organizatora przetargu, a także te które złożone zostaną po

terminie, nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu.

 

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 91 50

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

(...)* [(usunięcie danych ze względu na ochronę danych

osobowych – Rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)

poz. 2016.119.1)]

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż inwestycyjnych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Cieszkowskiego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:06.05.2020 13:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.05.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:13.06.2020 00:00