ZAMIESZCZONO DNIA 13.05.2020 r.

 

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI NA ZADANIE PN.:


Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego

nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynków

mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin

przy ulicach: Sączewskiego 4, Sączewskiego 11,

Sączewskiego 13, al. H. Kołłątaja 58, al. H. Kołłątaja 93”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności

gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji

na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

mieszkalnych w województwie śląskim

 

Treść dokumentów zamieszczono
poniżej w załącznikach załącznik nr 7 można otworzyć tutaj

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SIWZ +załączniki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Data publikacji:13.05.2020 12:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.05.2020
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:20.05.2020 07:36