ZAMIESZCZONO DNIA 18.05.2020 r.

 

DO WYKONAWCÓW 1

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZADANIE PN.:

 
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego

nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynków

mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin

przy ulicach: Sączewskiego 4, Sączewskiego 11,

Sączewskiego 13, al. H. Kołłątaja 58, al. H. Kołłątaja 93”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności

gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji

na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

mieszkalnych w województwie śląskim

 

Treść dokumentów zamieszczono
poniżej w załącznikach

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Kinga Dzierżyc
Data publikacji:18.05.2020 14:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.05.2020
Informację aktualizował:Kinga Dzierżyc
Data aktualizacji:18.05.2020 14:43