ZAMIESZCZONO DNIA 19.05.2020 r.

 

DO WYKONAWCÓW 2

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób
Gminy Będzin przy ulicach: Sączewskiego 4, Sączewskiego 11,Sączewskiego 13,
al. H. Kołłątaja 58, al. H. Kołłątaja 93” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

 

Treść dokumentów zamieszczono
poniżej w załącznikach.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Kinga Dzierżyc
Data publikacji:19.05.2020 12:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:19.05.2020
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:20.05.2020 07:45