ZAMIESZCZONO DNIA 17.06.2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE PN.:


Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób
Gminy Będzin przy ulicach: Modrzejowskiej 15, Modrzejowskiej 42, Modrzejowskiej 46, Modrzejowskiej 91” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

 

Treść dokumentów zamieszczono
poniżej w załącznikach

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Data publikacji:17.06.2020 12:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.06.2020
Informację aktualizował:Elżbieta Nowicka
Data aktualizacji:17.06.2020 12:04