ZARZĄDZENIE Nr 0151/117/2007
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie:  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za  2006 rok.

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz  uchwały Nr XLIX/548/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku  w sprawie budżetu miasta na 2006 rok

zarządzam:


§1.

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za  2006 rok, stanowiące  Załącznik  Nr 1  do  niniejszego  zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć  sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za  2006 rok Radzie Miejskiej w Będzinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w  terminie  do  dnia  20  marca 2007 roku.

§ 3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Będzina za 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:03.04.2007 09:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Zydek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:03.04.2007 11:00