Będzin, dnia 28.07.2020 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚiGK.6220.1.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 - cyt. dalej jako k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283. ze zm.)

pełna treść dostępna w załączniku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.07.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:29.07.2020 13:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Frączek
Data na dokumencie:28.07.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:29.07.2020 13:30