Będzin dnia 05.08.2020r.

WIn.671.1.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 lipca 2018r., o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, art. 7, ust. 12 (Dz.U z 2020.219 t.j. z dnia 12.02.2020r.) Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Będzinie zawiadamia o możliwości składania uwag/opinii do złożonego wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Będzinie przy ulicy Gzichowskiej dla budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną, przewidziane do realizacji na działkach nr 198/1, 30, 19 k.m. 4, obręb Będzin.

Wnioskodawca/Inwestor: AVANDIS Sp. z o.o.

ul. Henryka Dulęby 5, 40-833 Katowice

Z wnioskiem można zapoznać się:

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie w zakładce Prawo Lokalne - Zagospodarowanie Przestrzenne

Ewentualne opinie i uwagi w powyższej sprawie można wnieść:

- drogą pocztową do Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20, 42-500 Będzin,

- drogą mailową na adres: miroslaw.lesniewski@um.bedzin.pl

 

Uwagi/opinię należy przekazać do tutejszego Urzędu w terminie 21 od dnia ogłoszenia zawiadomienia (zgodnie z art. 7 ust. 13 ww ustawy) - tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.08.2020r.

Nieprzekazanie uwag/opinii w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Będzinie przy ulicy Gzichowskiej dla budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną, przewidziane do realizacji na działkach nr 198/1, 30, 19 k.m. 4, obręb Będzin.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:05.08.2020 11:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosław Leśniewski
Data na dokumencie:05.08.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:05.08.2020 11:47