Przedszkole Miejskie nr 12

 

 Siedziba  42-504 Będzin, ul. Radosna 8a
 tel.  +48 32 267 57 59
 e-mail  pm12bedzin@epoczta.pl
 
 strona internetowa http://pm12bedzin.edupage.org/
 Dyrektor  Izabela Niemczyk
 Nauczyciel Zastępujący Dyrektora Monika Muszyńska


Godziny funkcjonowania placówki: 6.00 – 16.00
Liczba oddziałów: 4

1 grupa (3- latki) „Biedronki"
2 grupa (4 latki) „Motylki"
3 grupa (5 latki) „Pszczółki"
4 grupa (6 latki) „Żabki"

Liczba dzieci: 88; w wieku od 3 do 6 lat
Liczba nauczycieli: 7

Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie znajduje się w dzielnicy Łagisza przy ul. Radosnej 8. Mieści się w niewielkim budynku mieszkalnym zaadaptowanym dla potrzeb placówki oświatowej. Posiada cztery sale zajęć oraz nieduży plac zabaw. Pomieszczenia są kolorowe, przytulne, a wyposażenie dostosowane do potrzeb i wieku wychowanków. Placówka jest dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Ze względu na małe pomieszczenia przedszkole często korzysta z dużej sali w budynku OSP Łagisza, która jest wykorzystywana
podczas organizacji uroczystości przedszkolnych.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Zapewnia wychowankom opiekę oraz dba o ich wszechstronny rozwój fizyczny, intelektualny i emocjonalno – społeczny poprzez rzetelną realizację podstawy programowej, stosowanie różnorodnych metod i form pracy, organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Placówka zatrudnia specjalistów prowadzących terapię logopedyczną, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rehabilitację ruchową – dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Przedszkole realizuje zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze w oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Ponadto nauczyciele uatrakcyjniają ofertę zajęć projektami edukacyjnymi oraz programami własnymi. Przedszkole prowadzi również zajęcia dodatkowe z języka angielskiego oraz dla dzieci ze wskazaniami lekarskimi gimnastykę korekcyjną. Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami i placówkami, a w szczególności z: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Będzinie, Ośrodkiem Kultury w Będzinie, Teatrem Dzieci Zagłębia im Jana Dormana w Będzinie, Filią Biblioteki Publicznej w Będzinie, Szkołą Podstawową nr 9 w Będzinie.

Od 1993r przedszkole przyjęło profil artystyczny. Nauczycielki, realizując program wychowania przedszkolnego, w szczególny sposób starają się przybliżać dzieciom piękno literatury i mowy ojczystej w oparciu o małe formy sceniczne. Dlatego w pracy placówki wiele miejsca zajmują uroczystości przedszkolne z udziałem dzieci i środowiska lokalnego. Zapoznawanie dzieci z literaturą dziecięcą, czytanie książek, manipulowanie pacynką czy marionetką wyrabia w przedszkolakach swobodę wypowiedzi, pobudza wyobraźnię, zachęca do obcowania z książką i czasopismem dziecięcym. Występy przedszkolaków na scenie są
ważnym elementem edukacyjnym i wychowawczym - ćwiczą pamięć, swobodę ruchów, wyobraźnię, dowartościowują dziecko. Wyrabiają również w rodzicach poczucie dumy z umiejętności dziecka i zacieśniają więzy emocjonalne pomiędzy dzieckiem a rodzicami. Dla placówki uroczystości środowiskowe są okazją do promowania w środowisku osiągnięć wychowanków i pracy nauczycieli. Pozwalają również na bliższe kontakty przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Co roku placówka organizuje następujące uroczystości środowiskowe z udziałem dzieci
i rodziców:
-Festyny rodzinne (Piknik Łagiski oraz Święto Rodziny)
-Spotkania jesienne (zabawy z Jesienną Wróżką, Andrzejki lub Święto Pluszowego Misia)
-Spotkania wigilijne
-Dzień Babci i Dziadka
-Spotkania lub warsztaty wielkanocne.
-Zakończenie roku przedszkolnego.

Ponadto od lat placówka jest również organizatorem uroczystości miejskich z udziałem dzieci ze wszystkich będzińskich placówek przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Należą do nich: Obchody Dnia Przedszkolaka, Przegląd Małych Form Scenicznych.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie - informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:30.06.2003 14:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:07.07.2021 09:53