Opracowanie Ekofizjograficzne dla Miasta Będzin

 

 1. Charakterystyka środowiska graficznego rejonu opracowania w kontekście kryteriów oceny ekofizjograficznej
  3.1. Położenie administracyjne
  3.2. Położenie geograficzne
   
  3.3. Charakterystyka geograficzna środowiska (struktura środowiska w ujęciu komponentowym)
  3.3.1.Budowa geologiczna i ukształtowanie terenu
  3.3.2. Kopaliny
  3.3.2.1. Wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i stosunki wodne 3.3.3. Wody powierzchniowe
  3.3.3.1. Zagrożenie powodziowe Będzina
  3.3.4. Wody podziemne
  3.3.5. Budowa geologiczna
  3.3.6. warunki rolno - glebowe
  3.3.7. Krajobraz miasta
  3.3.8. Środowisko biologiczne miasta Będzina
  3.3.9. Warunki klimatyczno - meteorologiczne. Stan sanitarny powietrza atmosferycznego
  3.3.10. Klimat akustyczny
  3.3.11. Diagnoza stanu środowiska - wstępne uwarunkowania przyrodnicze i ekologiczne wynikające z cech komponentów środowiska
   
  3.4. Charakterystyka funkcjonowania środowiska
  3.4.1. Identyfikacja pól podstawowych oceny ekofizjograficznej - podział na geokompleksy
  3.4.2. Miejsce i rola geokompleksów w systemie przyrodniczo - ekologicznym gminy
   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie Ekofizjograficzne dla Miasta Będzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:13.04.2007 08:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bożena Konieczny
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:13.04.2007 09:37