Będzin, dnia 27 sierpnia 2020 roku

BRM.0002.XXV.2020

 

Szanowny Pan/Pani

 

Radny/Radna

Rady Miejskiej Będzina

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 31 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) na godzinę 15:00 XXV sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 1 w Będzinie poprzez zmianę jego siedziby.

  4. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w zdalnym trybie obradowania).

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXV Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:27.08.2020 14:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.08.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:27.08.2020 14:51