Będzin, dnia 16 września 2020 roku

BRM.0002.XXVI.2020

 

Szanowna Pani/Pan

 

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 23 września 2020 roku (środa) na godzinę 10.00 XXVI sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego
    z działalności w okresie międzysesyjnym.

  4. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Będzina za I półrocze 2020 roku:

1/ przedstawienie informacji przez Skarbnika Miasta Annę Pawęzowską,

2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej
przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,

3/ dyskusja.

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zmian budżetu miasta Będzina na 2020 rok,

2/ rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały przez Radę Miejską Będzina dotyczącej realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w mieście Będzin.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

  2. Zakończenie obrad sesji.


 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXVI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:18.09.2020 11:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.09.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:18.09.2020 11:30