Informator o działalności Urzędu Stanu Cywilnego

         Urząd  Stanu  Cywilnego w Będzinie  zajmuje się  rejestracją stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu, jeżeli zdarzenia  te nastąpiły na terenie miasta. Działania rejestracyjne kierownika urzędu stanu cywilnego zawsze odnoszą się do aktów stanu cywilnego, chociaż nie zawsze polegają na ich sporządzeniu. Rejestracja stanu cywilnego obejmuje :

  • sporządzenie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu,
  • nanoszenie wzmianek dodatkowych,
  • sporządzanie  protokołów  o  oświadczeniach   zmieniających  stan cywilny lub wpływających  na  treść  aktu  stanu  cywilnego.

Akty stanu cywilnego sporządza się na podstawie zgłoszeń, protokołów, decyzji  administracyjnych lub orzeczeń sądowych o odtworzeniu, ustaleniu lub transkrypcji  aktu stanu cywilnego, polegających na rjestracji orzeczenia lub decyzji. W tym zakresie dokonuje się rejestracji:

  • orzeczeń sądowych, np. ustalających pochodzenie dziecka, rozwiązanie małżeństwa, a więc chodzi o sytuację, kiedy merytoryczne  rozstrzygnięcia nie należą do kierownika u.s.c.;
  • decyzji administracyjnych wydawanych przez kierownika u.s.c., który rejestrację  ich  poprzedza  przeprowadzeniem  postępowania wyjaśniającego w celu rozstrzygnięcia istoty sprawy;
  • innych dokumentów ustalających stan cywilny  lub wpływających  na treść aktu. Są to oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, uznaniu  dziecka, powrocie małżonka do nazwiska  noszonego przed zawarciem małżeństwa, o zmianie imienia dziecka.

Urzędy stanu cywilnego dokonują przede wszystkim rejestracji zdarzeń, które nastąpiły na terenie Kraju, bez względu na obywatelstwo osób będących podmiotami tych zdarzeń. W pewnych sytuacjach odstępuje się jednak od zasady terytorialnej, zezwalając na rejestrację zdarzeń, które miały miejsce za granicą. Tak dzieje się przy transkrypcji  aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą  do polskich ksiąg stanu cywilnego. Istnieje także możliwość odtworzenia aktu sporządzonego za granicą, jeżeli uzyskanie jego odpisu jest niemożliwe bądź  związane z poważnymi trudnościami. Akty urodzenia, małżeństwa oraz zgonu  sporządza się oddzielnie dla każdego rodzaju aktu. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

  • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
  • zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
  • zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informator o działalności Urzędu Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:30.06.2003 15:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:02.05.2011 13:07