VII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie:

 • absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2006 rok
  Uchwała Nr VII/89/2007
 • nawiązania współpracy w zakresie zapewnienia miejsc schronienia w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS w Dąbrowie Górniczej osobom i rodzinom będącym w sytuacji kryzysowej, w tym ofiarom przemocy domowej z terenu Gminy Będzin
  Uchwała Nr VII/90/2007
 • rozpatrzenia wezwania Polskiej Telekomunikacji Cyfrowej Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym
  Uchwała Nr VII/91/2007
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Wolności
  Uchwała Nr VII/92/2007
 • zmiany uchwały nr LII/585/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr VII/93/2007
 • zaopiniowania lokalizacji ośrodka gier automatycznych w budynku przy ul. Modrzejowska 81 w Będzinie
  Uchwała Nr VII/94/2007
 • zmian budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr VII/95/2007
 • rozpatrzenia skargi z dnia 22.02.2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Pana Leszka Guzek na uchwałę Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 r. nr LII/570/2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Grodziec
  Uchwała Nr VII/96/2007
 • zmian w uchwale nr VI/67/2007 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu miasta Będzina
  Uchwała Nr VII/97/2007
 • przeniesienia wydatków między dysponentami w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
  Uchwała Nr VII/98/2007
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły"
  Uchwała Nr VII/99/2007

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:VII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:04.05.2007 08:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:04.05.2007 08:44