Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Będzinie w swych zasobach  przechowuje księgi urodzeń małżeństw i zgonów   przejęte od osób duchownych na podstawie zarządzenia Ministra Administracji Publicznej z dnia 11 sierpnia 1949 roku   o przekazaniu ksiąg metrykalnych urzędom stanu cywilnego /Dz. U. MAP z 1949 roku Nr 38,  poz. 268/. Są to księgi:

  • Parafii rzymsko katolickiej pod wezwaniem Św. Trójcy w Będzinie zawierające akty urodzeń, małżeństw i zgonów od 1884 roku do 1945 roku. Ogółem 63 księgi - do 1915 roku sporządzane w języku rosyjskim, pozostałe lata w języku polskim.
  • Parafii rzymsko katolickiej pod wezwaniem Św. Katarzyny w Będzinie /Grodźcu/ zawierające akty urodzeń , małżeństw i zgonów od 1884 roku do 1945 roku. Ogółem 62 księgi. Do 1915 roku prowadzone w języku rosyjskim, pozostałe lata w języku polskim.
    Księgi  te obejmują  również zdarzenia z miejscowości  znajdujących się obecnie w granicach gminy  Psary.
  • Parafii rzymsko katolickiej pod wezwaniem Św. Barbary w Będzinie zawierające akty urodzeń, małżeństw i zgonów  od 1938 roku do 1945 roku. Ogółem 8 ksiąg.
  • Parafii rzymsko katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Będzinie / Łagiszy / zawierające akty urodzeń, małżeństw i zgonów od 1924 roku do 1945 roku. Ogółem 19 ksiąg.
  • Księgi wyznania mojżeszowego  od 1897 roku do 1942 roku. Ogółem 53 księgi zawierające akty urodzeń małżeństw i zgonów z terenu miasta Będzina. Do 1915 roku prowadzone są w języku rosyjskim, późniejsze w języku polskim.

Ponadto w swych zasobach posiadamy księgi poniemieckie. Ogółem 23 księgi sporządzane  oddzielnie  dla  Niemców,  dla  Polaków,  dla  Żydów  oraz  dla Polaków i Niemców, Niemców i Polaków. Ogółem 23 księgi sporządzone w języku niemieckim. Dnia 25 września 1945 roku uchwalony  został po raz pierwszy w Polsce dekret- prawo o aktach stanu cywilnego. Ten akt prawny, obowiązujący od 1 stycznia 1946 roku stworzył system, którego istotą  jest obligatoryjne dokonywanie zapisów stanu cywilnego obywateli przez specjalnie powołane w tym celu urzędy państwowe. Zapisów tych dokonuje się w księgach stanu cywilnego w momencie zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego zdarzenia podlegającego rejestracji, a więc urodzenia małżeństwa lub zgonu.

  • Urząd Stanu Cywilnego w Będzinie w swych zasobach od 1946 roku do 2003 roku przechowuje  89 ksiąg urodzeń, 58 ksiąg małżeństw i 67 ksiąg zgonów, które zostały zarejestrowane na terenie miasta Będzina.
  • Ponadto  w  swych  zasobach  przechowujemy   księgi   urodzeń,   małżeństw i zgonów zarejestrowanych  w Urzędzie Stanu Cywilnego w Grodźcu w latach  w latach  1946 - 1975  - ogółem   68  ksiąg   oraz  księgi  urodzeń,  małżeństw i zgonów sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łagiszy w latach 1955 - 1959 ogółem 3 księgi. Księgi sporządzone w latach 1946 - 1954  oraz 1960 - 1972  przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Psarach.

Z wszystkich  ksiąg  urodzeń małżeństw i zgonów znajdujących się w zasobach Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie wydawane są na wniosek strony odpisy skrócone i zupełne aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:30.06.2003 15:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:12.05.2011 13:57