Przedszkole Miejskie nr 14 w Będzinie

 

 Siedziba

 42-506 Będzin
ul. Romualda Traugutta 1a
NIP 6252102074
Regon 271067899
 

 tel.   48 32 267 58 32

e-mail


 strona internetowa


pm14@pm14bedzin.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -
pm14bedzin/SkrytkaESP


www.pm14.edupage.org

 Dyrektor
Społeczny zastępca
Joanna Polak
Beata Lis

 

 

Godziny funkcjonowania placówki: 6.00 – 16.00

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola - 100

Liczba oddziałów – 4

Grupy wiekowe:     3,4 -latki KOTKI,

4,5-latki, TYGRYSKI

5,6-latki MISIE,

6-latki MOTYLKI

Przedszkole realizuje:
Zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze w oparciu o programy wychowania przedszkolnego zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, takie jak:

 

 • ,,Nasze przedszkole” – autor Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej,
 • "Wokół przedszkola" - autor : M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba - Żabińska
 • "Plac Zabaw" - autor: Ewa Janus

Programy własne:

 

 • ,,Kształtowanie twórczej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym poprzez wychowanie przez sztukę”,
 • „Rozwijanie aktywności ruchowej dziecka w wieku przedszkolnym poprzez taniec z elementami baletu”,
 • "Już w przedszkolu" - program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich
 • ,,Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”,
 • "Kim będę, gdy dorosnę"

Przedszkole bierze udział w projektach społeczno-edukacyjnych:

 • "Magiczna moc bajek" Międzynarodowy projekt czytelniczy,
 • ,Program ,,Kubusiowi przyjaciele natury ”- Fundacja „Partnerstwo dla środowiska,
 • ,,Akademia Aquafresh” -,,Akademia zdrowego przedszkolaka”,
 • ,,Sprzątanie świata” - Fundacja „Nasza Ziemia”,
 • "Mały miś w świecie wielkiej literatury". Projekt ogólnopolski
 • "Zdrowo i sportowo". Projekt ogólnopolski

 

Przedszkole oferuje:

 • imprezy i zabawy integracyjne na terenie placówki (Święto Przedszkolaka, Święto Pluszowego Misia, Mikołajki, Spotkania Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Uroczyste powitanie wiosny, Dzień Rodziny itp.),
 • integracyjne festyny i pikniki rodzinne na terenie przedszkola,
 • spotkania międzypokoleniowe dla starszych "Grodzki Dzień Seniora"
 • spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich i ich rodziców,
 • uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka dla dzieci 3 - letnich,
 • liczne atrakcyjne wycieczki,
 • przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • udział w różnorodnych konkursach i przeglądach (muzycznych, plastycznych, teatralnych,
  itp. organizowanych przez placówkę oraz inne przedszkola i instytucje),

Przedszkole organizuje konkursy i imprezy międzyprzedszkolne

 • „Dziecięce marzenia”,
 • "Święto Pieczonego Kartofla"
 • "Będziński Rajd Przedszkolaka"

Przedszkole współpracuje z:

 • Miejską i Powiatową Biblioteką – filia Grodziec ,
 • Ośrodkiem Kultury, filia w Grodziec,
 • Filharmonią Śląską w Katowicach
 • Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie,
 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Będzinie,
 • Szkołą Podstawową nr 3 i 6 w Grodźcu,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Będzińskimi przedszkolami,

Przedszkole zapewnia:

 • dostosowanie godzin pracy przedszkola do potrzeb rodziców,
 • bezpieczny i miły pobyt dziecka w przedszkolu,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i kompetentny personel administracyjno-obsługowy,
 • urozmaiconą ofertę posiłków.
 • atrakcyjny plac zabaw.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedszkole Miejskie nr 14
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:30.06.2003 15:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:27.02.2020 07:32