Zarządzenie nr 55/2020

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w Urzędzie Miejskim w Będzinie, jednostkach organizacyjnych gminy oraz spółkach z udziałem Miasta Będzina na 2021 rok

 

Na podstawie: art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zmianami), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami)

 

zarządzam:

 

§ 1

Zatwierdzić plan kontroli w Urzędzie Miejskim w Będzinie, jednostkach organizacyjnych gminy oraz spółkach z udziałem Miasta Będzina na 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć głównym specjalistom ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezydent Miasta

/-/ Łukasz Komoniewski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan kontroli w Urzędzie Miejskim w Będzinie, jednostkach organizacyjnych gminy oraz spółkach z udziałem Miasta Będzina na 2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:22.12.2020 10:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:04.12.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:22.12.2020 10:36