ZP.34135-8/07                                                                                       Będzin  dnia 04.06.2007 r.

                           

OGŁOSZENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres:ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

 

 

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO


” Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg i chodnika w ul. Konopnickiej w Będzinie IV etap”- roboty dodatkowe.

 

3.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Zakład Robót Inżynieryjno Budowlanych

Władysław Wiktorowicz

ul. Limanowskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Negocjacje przeprowadzono z jednym Wykonawcą na podstawie art. 67 ust.1 pkt.5b).

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Prezydent Miasta

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn; Budowa kanal. sanit., deszcz., sieci wodoc. wraz z przebudową dróg i chodnika w ul. Konopnickiej w Będzinie IV etap-roboty dodatkowe.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Wioletta Krupa
Data publikacji:04.06.2007 13:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:20.06.2007 07:43