Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego

 

 Siedziba

42-500 Będzin
ul. Wolności 51
NIP 625-21-94-449
REGON 000726286

www.sp2.bedzin.pl (http://www.sp2.bedzin.pl/)

 

 tel.  +48 32 267 38 36
 e-mail

szkola@sp2.bedzin.pl 

( mailto:szkola@sp2.bedzin.pl)

   
 Dyrektor Szkoły Iwona Latosińska - Kukla
 Wicedyrektor Szkoły  Sebastian Rabus
 Wicedyrektor Szkoły Paweł Lekszycki

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego:

  • liczba uczniów – 538

  • liczba oddziałów – 25

BAZA DYDAKTYCZNO - TECHNICZNA

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego wyposażona jest między innymi w :

  • pracownię chemiczno – fizyczną

  • pracownię biologiczną

  • pracownię geograficzną

  • dwie pracownie komputerowe

  • dwie sale gimnastyczne

  • kompleks boisk sportowych

  • jadalnię

  • świetlicę – funkcjonującą w godzinach 7.00 – 17.00

NAUKA

Lekcje prowadzone są w niewielkich zespołach klasowych, co sprzyja osiąganiu bardzo dobrych wyników w nauce i sporcie. Uczniowie mogą uczestniczyć w różnych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole w ramach kół zainteresowań (np. z plastyki, biologii, matematyki, chemii, dziennikarstwa) oraz w zajęciach sportowych (Szkolny Klub Sportowy - SKS). Uczniowie biorą udział w różnych konkursach, olimpiadach, odnosząc znaczące sukcesy. Dobre wyniki dydaktyczne znajdują potwierdzenie w egzaminach zewnętrznych. Szkoła stara się zapewnić uczniom wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.

KULTURA I REKREACJA

Placówka poświęca wiele uwagi edukacji kulturalnej, dba o rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w koncertach, spektaklach teatralnych, filmowych
oraz wycieczkach.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa nr 2 w Będzinie - informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:30.06.2003 16:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Redaktor Redaktor
Data aktualizacji:31.03.2021 15:26