Szkoła Podstawowa nr 2 w Będzinie - informacje ogólne

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego

 

 Siedziba

42-500 Będzin
ul. Wolności 51
NIP 625-21-94-449
REGON 000726286

www.sp2.bedzin.pl

 tel.  +48 32 267 38 36
 e-mail

szkola@sp2.bedzin.pl

   
 Dyrektor Szkoły Iwona Latosińska - Kukla
 Wicedyrektor Szkoły  Sebastian Rabus
 Wicedyrektor Szkoły Paweł Lekszycki

Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana III Sobieskiego:

 • liczba uczniów –327
 • liczba oddziałów – 14.

Gimnazjum nr 4 im Kazimierza Wielkiego:

 • liczba uczniów –245
 • liczba oddziałów – 9.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

BAZA DYDAKTYCZNO-TECHNICZNA
Budynek szkoły usytuowany jest zdała od ruchliwych arterii komunikacyjnych.

Szkoła wyposażona jest w pracownie i klasopracownie:

 • przedmiotów ścisłych,
 • matematyczną,
 • polonistyczne,
 • historyczną,
 • audiowizualną,
 • 2 komputerowe o nieograniczonym dostępie do Internetu dla uczniów i pracowników ,
 • dwie języków obcych,
 • uczniowie i nauczyciele korzystają z 6 tablic interaktywnych i 2 mobilnych zestawów medialnych.

w placówce czynna jest świetlica w godzinach 7.00-17.00, jadalnia, dwie sale gimnastyczne, kompleks boisk sportowych, siłownia, 2 korty tenisowe i 2 boiska do piłki plażowej.

NAUKA

W klasach pierwszych nauka rozpoczyna się codziennie od godz. 8.00.

W klasach 1-3 uczymy z wykorzystaniem komputerów, pracownia nauczania zintegrowanego liczy 26 stanowisk.

Od V klasy wprowadzamy drugi język obcy, którego nauka kontynuowana jest w gimnazjum

Lekcje prowadzone są w małych zespołach klasowych w miłej i życzliwej atmosferze, co sprawia, że uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie.

Dobre wyniki dydaktyczne potwierdzają testy kompetencji, sprawdziany, egzaminy, których średnia punktów jest powyżej średniej miasta, wojewódzkiej i kraju.

Szkoła przykłada dużą wagę do podmiotowego traktowania ucznia, starając się zapewnić każdemu dziecku wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.

KULTURA I REKREACJA

Placówka poświęca wiele uwagi edukacji kulturalnej, dba o rozwój umiejętności i zainteresowań każdego ucznia. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie biorą udział w działalności kółek zainteresowań: plastycznego, teatralnego, recytatorskiego, chemicznego, fizycznego, biologicznego, matematycznego oraz Klubu Europejskiego.

Uczniowie naszej szkoły regularnie bywają na koncertach, spektaklach teatralnych, filmowych oraz wycieczkach.

Do tradycji naszej szkoły należy Piknik Uczniowski, Republika Uczniowska, dyskoteki, a także odbywający się w październiku Dzień Patrona Szkoły, którego celem jest zintegrowanie całej społeczności szkolnej, w tym także rodziców.

Uczniowie nasi biorą udział w różnych konkursach i olimpiadach, odnosząc znaczące sukcesy.


CO WARTO WIEDZIEĆ

 • szkoła gwarantuje stałą opiekę pedagoga, psychologa, pielęgniarki ,
 • zapewnia codzienne wyżywienie, (dwudaniowy obiad )

GIMNAZJUM NR 4

BAZA DYDAKTYCZNO-TECHNICZNA
Budynek szkoły usytuowany jest z dala od ruchliwych arterii komunikacyjnych.

Szkoła wyposażona jest w pracownie i klasopracownie :

 • przedmiotów ścisłych, chemiczną, matematyczną, polonistyczną, historyczną, biologiczną, 2 pracownie komputerowe,
 • audiowizualną, 2 języków obcych,
 • centrum multimedialne w bibliotece.
   

NAUKA I WYCHOWANIE

Program szkoły oparty jest na najlepszych tradycjach Szkoły Podstawowej nr 2 im. J.III Sobieskiego w Będzinie. Lekcje prowadzone są w miłej i życzliwej atmosferze, co sprawia, że uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie. Szkoła przykłada dużą wagę do podmiotowego traktowania ucznia, starając zapewnić każdemu uczniowi wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.

KULTURA I REKREACJA

Szkoła poświęca wiele uwagi edukacji kulturalnej, dba o rozwój umiejętności i zainteresowań każdego ucznia. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie biorą udział w działalności kółek zainteresowań teatralnego, chemicznego, fizycznego, matematycznego oraz Klubu Europejskiego. Uczniowie nasi biorą udział w różnych konkursach i zawodach, odnosząc znaczące sukcesy

CO WARTO WIEDZIEĆ O SZKOLE

 • zapewnia codzienne wyżywienie ( dwudaniowy obiad )
 • w nauczaniu większości przedmiotów wykorzystywane są komputery wraz z multimedialnym oprogramowaniem edukacyjnym i dostępem do Internetu, tablice interaktywne,
 • realizujemy Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej
 • posiada bazę rekreacyjno – sportową w postaci 2 sal gimnastycznych, kompleksu boisk sportowych, siłownię, korty tenisowe, boiska do piłki plażowej .

MÓWIĄ NASI UCZNIOWIE

 • “Nauczyciele respektują prawa uczniów i odnoszą się do nich z szacunkiem” (klasa III)
 • Atmosfera w szkole jest idealna” (klasa II)
 • “Często mamy dyskoteki i różnego rodzaju imprezy na terenie szkoły”
   (klasa III)
 • “Mamy zajęcia sportowe po lekcjach i w czasie ferii (klasa I)

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa nr 2 w Będzinie - informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2003 16:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.05.2019 09:02 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.11.2018 07:28 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
19.11.2018 07:27 Dodano załącznik "Uchwała.pdf" (Piotr Witelus)
19.11.2018 07:27 Dodano załącznik "uchwała 16 statut zmiany
30.10.2018.pdf"

(Piotr Witelus)
19.11.2018 07:27 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 2.pdf"
(Piotr Witelus)
19.11.2018 07:27 Usunięto załącznik Uchwała Szkoły Podstawowej nr 2 w
sprawie wprowadzenia zmian do statutu.docx

(Piotr Witelus)
19.11.2018 07:26 Usunięto załącznik Uchwała Szkoły Podstawowej nr 2 w
sprawie wprowadzenia zmian do statutu.pdf

(Piotr Witelus)
19.11.2018 07:26 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 2
(Piotr Witelus)
31.10.2018 12:20 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.06.2018 10:58 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.06.2018 10:56 Dodano załącznik "Administrator Danych Osobowych cz 1"
(Michał Karoń)
13.06.2018 10:56 Dodano załącznik "Administrator Danych Osobowych cz 2"
(Michał Karoń)
19.02.2018 09:58 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.02.2018 09:58 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 2
(Michał Karoń)
19.02.2018 09:58 Dodano załącznik "Uchwała Szkoły Podstawowej nr 2 w
sprawie wprowadzenia zmian do statutu.docx"

(Michał Karoń)
19.02.2018 09:58 Dodano załącznik "Uchwała Szkoły Podstawowej nr 2 w
sprawie wprowadzenia zmian do statutu.pdf"

(Michał Karoń)
19.02.2018 09:58 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 2"
(Michał Karoń)
05.12.2017 08:42 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.12.2017 08:40 Usunięto załącznik Uchwała statutowa nr 82.doc
(Michał Karoń)
05.12.2017 08:40 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
1

(Michał Karoń)
05.12.2017 08:40 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 2"
(Michał Karoń)
05.10.2017 10:21 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.01.2017 14:54 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.01.2017 14:54 Dodano załącznik "Uchwała statutowa nr 82.doc"
(Michał Karoń)
20.08.2014 13:54 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
18.04.2013 08:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
12.12.2012 08:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
12.12.2012 08:38 Dodano załącznik "Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1"
(Michał Karoń)
12.12.2012 08:37 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
1

(Michał Karoń)
12.12.2012 08:36 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.07.2012 13:50 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
03.07.2012 13:48 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
03.07.2012 13:46 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
02.07.2012 15:54 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
02.07.2012 15:07 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
28.04.2006 08:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.04.2006 08:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.06.2003 16:26 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)