Szkoła Podstawowa nr 13 w Będzinie - informacje podstawowe

 

Szkoła Podstwowa Nr 13

im. Huberta Wagnera w Będzinie

 

 Siedziba

42-500 Będzin
ul. Rewolucjonistów 18
NIP 625-21-97-672, Regon 277858455
www.mzs2.bedzin.pl

 tel./fax   48 32 267 50 35; 267 50 35
 e-mail

mzs2bedzin@op.pl

mzs2@um.bedzin.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

/MZS2BEDZIN/SkrytkaESP

 Dyrektor Szkoły  Dorota Wojnowska
 Wicedyrektor  Małgorzata Gajdka
 Wicedyrektor  Maria Pokusa – Chyra

 

 

Szkoła Podstawowa nr 13  z oddziałami zerowymi

rok szkolny 2013/2014

 • Liczba oddziałów szkolnych - 19
 • Liczba uczniów - 449
 • Liczba oddziałów zerowych – 3
 • Liczba dzieci - 75

Gimnazjum nr 2

rok szkolny 2013/2014

 • Liczba oddziałów szkolnych - 9
 • Liczba uczniów - 232

Baza dydaktyczno – techniczna

Szkoła usytuowana jest w centrum miasta Będzina  na osiedlu mieszkaniowym „Syberka”.

Budynek szkoły w ostatnich latach został poddany termomodernizacji, składa się z pięciu dwukondygnacyjnych segmentów połączonych ze sobą.

W segmencie A  znajduje się część sportowa szkoły, którą stanowią dwie sale gimnastyczne (pełnowymiarowa i mniejsza) oraz pomieszczenie przeznaczone dla uczniów klas młodszych  wyposażone w ramach programu „Radosna szkoła”. W tej części znajdują się także zaplecza sanitarne i sportowe.

Segment B wydzielony jest dla uczniów klas młodszych. W tej części budynku na parterze znajdują się również trzy oddziały zerowe.

W segmentach C i D znajdują się sale lekcyjne dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów.

W segmencie E zlokalizowana jest stołówka, świetlica szkolna oraz biblioteka.

Szkoła posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne i klasopracownie. W części klas znajduje się sprzęt multimedialny w postaci tablic interaktywnych i zestawów medialnych oraz  różnorodne pomoce dydaktyczne.

Do dyspozycji uczniów jest pracownia komputerowa, sala do nauki języków obcych, centrum multimedialne w bibliotece szkolnej. Ponadto w szkole znajduje się bogato wyposażona w ciekawe eksponaty izba regionalna.

Szkoła posiada kompleks sportowy w skład, którego wchodzą boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy do piłki nożnej , piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz bieżnię. Od października 2013 dzieci z oddziałów zerowych oraz uczniowie klas I-III mogą korzystać z placu zabaw, który powstał w ramach programu „Radosna Szkoła”.

Kadra pedagogiczna

W szkole zatrudnionych jest  66 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli. W tym gwarantujemy opiekę pedagoga szkolnego, psychologa, w klasach młodszych logopedy.

Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne. W większości są to nauczyciele posiadający tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i doskonalą własny warsztat pracy. Są otwarci na wymianę doświadczeń z własny rozwój zawodowy.

Nauka

 

Uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum rozpoczynają naukę od godziny 8.00.

Od 1 września 2013 r. w gimnazjum została utworzona klasa sportowa o profilu piłka nożna chłopców.

Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie klas I – III szkoły podstawowej. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 7.00 do 16.00

Dzieci z oddziału zerowego mają zapewnioną opiekę w godzinach od 6.00 do godziny 16.00. Przez cały czas pobytu w oddziale pozostają w swojej sali. Korzystają pod opieką nauczycieli z innych pomieszczeń szkolnych jeżeli tego wymaga specyfika zajęć, które aktualnie realizują np. sala gimnastyki korekcyjnej, salka teatralna.

Nauczyciele realizując program nauczania opierają się na najnowszych osiągnięciach w zakresie dydaktyki i metodyki nauczania. Prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Lekcje prowadzone są w zespołach liczących średnio 23 uczniów. Uczniowie osiągają dobre wyniki dydaktyczne co potwierdzają testy kompetencji, sprawdziany, egzaminy.

Przywiązujemy dużą uwagę do pracy z uczniem zdolnym. Stwarzamy możliwości rozwoju zainteresowań i poszerzania wiedzy. W roku szkolnym 2012/2013 nasi uczniowie zdobyli 4 tytuły laureata i finalisty konkursów przedmiotowych oraz odnieśli znaczące sukcesy w różnych konkursach i zawodach sportowych. Nasi uczniowie w klasyfikacji szkolnej w zakresie szkół najbardziej usportowionych w mieście systematycznie plasują się na najwyższych miejscach.

Podejmujemy różnorodne działania w zakresie pomocy uczniom  ze specyficznymi problemami dydaktycznymi. Prowadzimy zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, indywidualizujemy proces nauczania. Ściśle współpracujemy z rodzicami w tym zakresie oraz innymi instytucji wspierającymi działania szkoły i rodziny w zakresie nauczania i wychowania.

Realizujemy różnorodne programy i projekty w tym finansowane ze środków unijnych. Na przestrzeni ostatnich lat nasi uczniowie i nauczyciele aktywnie uczestniczyli w następujących projektach:

 • „Wygraj swoją przyszłość”
 • „Aktywny w szkole aktywny w życiu”
 • „Będzińska szkoła równych szans”
 • „Comenius”
 • „Owoce w szkole”
 • Szereg projektów organizowanych przez CEO np. „Młody Obywatel”, „20 lat demokracji” itp.

Nasi Uczniowie

 • Mają duży wpływ na organizację życia szkolnego.
 • Rozwijają i rozbudzają własne zainteresowania poprzez udział w zajęciach kół zainteresowań oraz uczestnicząc  w koncertach, spektaklach teatralnych, filmowych oraz wycieczkach, warsztatach, zajęciach rekreacyjnych.
 • Biorą udział w różnych konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych odnosząc znaczące sukcesy.
 • Otrzymują stypendia za wyniki w nauce.
 • Aktywnie uczestniczą w różnorodnych przedsięwzięciach organizowanych w mieście, regionie, kraju (wchodzą w skład Młodzieżowej Rady Miasta, uczestniczyli w tworzeniu strategii rozwoju miasta na lata 2013- 2020, prężnie działają w szkolnym wolontariacie itp.)
 • Dostają się do wybranych szkół ponadgimnazjalnych i osiągają tam sukcesy.
 • Mogą korzystać z dwudaniowych obiadów w stołówce szkolnej.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa nr 13 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2003 16:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.12.2017 12:45 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.06.2016 09:31 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
09.11.2015 14:37 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
09.11.2015 14:35 Dodano załącznik "Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2
w Będzinie "

(Michał Karoń)
09.11.2015 14:34 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
2 w Będzinie

(Michał Karoń)
24.03.2015 13:52 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
18.03.2015 10:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 13:58 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
09.01.2014 13:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
09.01.2014 13:17 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
09.01.2014 13:10 Dodano załącznik "Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2
w Będzinie"

(Michał Karoń)
09.01.2014 13:09 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
2 w Będzinie

(Michał Karoń)
09.01.2013 10:59 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.01.2013 10:37 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.01.2013 10:36 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.01.2013 10:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.02.2007 09:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
06.02.2007 08:54 Usunięto załącznik "Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
2 w Będzinie"

(Aleksandra Bartosz)
06.02.2007 08:54 Dodano załącznik "Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2
w Będzinie "

(Aleksandra Bartosz)
25.01.2007 09:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.04.2006 14:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.04.2006 14:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.04.2006 13:05 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.06.2003 16:38 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
30.06.2003 16:37 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)