Wykaz spraw załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego

 1. Sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu.
 2. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 3. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa i nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
 4. Przyjmowanie   oświadczeń   o  nazwiskach  noszonych   przez  męża,  żonę i dzieci po zawarciu małżeństwa.
 5. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie osoby rozwiedzionej do  nazwiska poprzedniego.
 6. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw  i zgonów  w przypadku gdy fakt ten nie został zarejestrowany za granicą.
 7. Odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego.
 8. Wpisywanie do ksiąg treści aktów odtworzonych i ustalonych przez sąd.
 9. Transkrypcja treści  (wpisanie) zagranicznych akt stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego.
 10. Prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego.
 11. Uzupełnianie treści aktu stanu cywilnego.
 12. Sporządzanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami.
 13. Sporządzanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej (konkordat).
 14. Wydawanie zezwoleń  na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub.
 15. Wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego oraz zaświadczeń o niefigurowaniu aktu.
 16. Wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego.
 17. Udzielanie ślubów.
 18. Organizowanie jubileuszy z okazji 50. 60. i 65.  Lecia Pożycia Małżeńskiego oraz jubileuszy 100. i więcej rocznicy urodzin.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wykaz spraw załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.06.2003 16:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.09.2012 14:23

Rejestr zmian dokumentu

19.09.2012 14:23 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.09.2012 14:20 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.05.2011 13:08 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
29.04.2011 09:49 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.02.2008 10:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.02.2004 09:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.02.2004 08:47Usunięto załącznik "Zawarcie związku małżeńskiego -
Ślub Cywilny"
(Aleksandra Bartosz)
09.02.2004 08:47Usunięto załącznik "Zaświadczenie o zdolności prawnej
do zawarcia związku małżeńskiego za granicą"
(Aleksandra Bartosz)
09.02.2004 08:47Usunięto załącznik "Wpisanie do polskich ksiąg aktu
stanu cywilnego sporządzonego za granicą"
(Aleksandra Bartosz)
09.02.2004 08:46Usunięto załącznik "Sporządzenie aktu zgonu"
(Aleksandra Bartosz)
09.02.2004 08:46Usunięto załącznik "Skrócenie terminu oczekiwania na
ślub"
(Aleksandra Bartosz)
09.02.2004 08:46Usunięto załącznik "Powrót do nazwiska noszonego przed
zawarciem związku małżeńskiego"
(Aleksandra Bartosz)
09.02.2004 08:46Usunięto załącznik "Nadanie medali za długoletnie
pożycie małżeńskie"
(Aleksandra Bartosz)
30.06.2003 17:10 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
30.06.2003 17:07 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
30.06.2003 17:05 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
30.06.2003 17:01Dodano załącznik "Skrócenie terminu oczekiwania na ślub"
(Jacek Trześniewski)
30.06.2003 17:00Dodano załącznik "Zawarcie związku małżeńskiego -
Ślub Cywilny"
(Jacek Trześniewski)
30.06.2003 16:58Dodano załącznik "Nadanie medali za długoletnie pożycie
małżeńskie"
(Jacek Trześniewski)
30.06.2003 16:57Dodano załącznik "Sporządzenie aktu zgonu"
(Jacek Trześniewski)
30.06.2003 16:55Dodano załącznik "Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu
cywilnego sporządzonego za granicą"
(Jacek Trześniewski)
30.06.2003 16:51Dodano załącznik "Powrót do nazwiska noszonego przed
zawarciem związku małżeńskiego"
(Jacek Trześniewski)
30.06.2003 16:50Dodano załącznik "Zaświadczenie o zdolności prawnej do
zawarcia związku małżeńskiego za granicą"
(Jacek Trześniewski)
30.06.2003 16:41 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)