Wykaz spraw załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego

 1. Sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu.
 2. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 3. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa i nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
 4. Przyjmowanie   oświadczeń   o  nazwiskach  noszonych   przez  męża,  żonę i dzieci po zawarciu małżeństwa.
 5. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie osoby rozwiedzionej do  nazwiska poprzedniego.
 6. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw  i zgonów  w przypadku gdy fakt ten nie został zarejestrowany za granicą.
 7. Odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego.
 8. Wpisywanie do ksiąg treści aktów odtworzonych i ustalonych przez sąd.
 9. Transkrypcja treści  (wpisanie) zagranicznych akt stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego.
 10. Prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego.
 11. Uzupełnianie treści aktu stanu cywilnego.
 12. Sporządzanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami.
 13. Sporządzanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej (konkordat).
 14. Wydawanie zezwoleń  na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub.
 15. Wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego oraz zaświadczeń o niefigurowaniu aktu.
 16. Wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego.
 17. Udzielanie ślubów.
 18. Organizowanie jubileuszy z okazji 50. 60. i 65.  Lecia Pożycia Małżeńskiego oraz jubileuszy 100. i więcej rocznicy urodzin.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz spraw załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:30.06.2003 16:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:19.09.2012 14:23