PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

 

OGŁASZA

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Odkrywkowej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek:

 

  • 3837/1 o pow. 1403 m² - cena wywoławcza 160.000,00 zł netto

  • 3837/9 o pow.1362 m² - cena wywoławcza 150.000,00 zł netto

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

 

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest przez jej nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00011811/1

Nieruchomości wolne są od obciążeń.

Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 15.000 PLN.

Wpłata jednego wadium upoważnia do nabycia jednej działki.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZM PRZETARGU WINNY:

 

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającymi m. in. szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym na stronie bip.bedzin,

  • najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2021 r. wpłacić wadium, w podanej wyżej wysokości, na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu.

  • Uwaga ! Osoby , które wpłacą wadium po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy zbycia nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 91 50.

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Odkrywkowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:17.06.2021 09:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:17.06.2021
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:20.08.2021 00:00