Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego

w Będzinie - Informacje podstawowe

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

 Siedziba

42 – 506 Będzin
ul. H. Kołłątaja 63

 

http://sp3bedzin.pl/

 tel./fax

+48 32 267 49 96

 e-mail

sp3@e-bedzin.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

/MZSnr3/SkrytkaESP

 Dyrektor

Aneta Zakrzewska

 Wicedyrektor          

Iwona Sochacka

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie powstała
w wyniku reformy oświatowej i wyodrębniła się
z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3

 

W roku szkolnym 2023/2024 w szkole funkcjonuje 15 oddziałów,
w tym 3 oddziały integracyjne. Naukę w szkole pobiera
279 uczniów.


 

Usytuowanie szkoły

Szkoła znajduje się w dzielnicy Grodziec. Położona jest w sąsiedztwie parku „Rozkówka” oraz góry „Dorotka”. Usytuowanie szkoły zapewnia uczniom spokój i bezpieczeństwo.

Do dyspozycji uczniów:

 • duża oraz mała sala gimnastyczna,

 • sala do gimnastyki korekcyjnej oraz rehabilitacji ruchowej,

 • kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią,

 • plac zabaw utworzony w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”,

 • biblioteka,

 • dwie sale przeznaczone do zajęć świetlicowych,

 • dwie pracownie komputerowe,

 • pracownie przedmiotowe m. in.: językowa, fizyczno – chemiczna, biologiczna - "Zielona pracownia", matematyczna, historyczna, muzyczna, plastyczna, zna,

 • sala doświadczania świata,

 • Laboratorium Przyszłości,

 • "strefa ciszy",

 • gabinet logopedyczny,

 • stołówka szkolna,

 • gabinet pielęgniarki szkolnej.

Kadra Pedagogiczna

W roku szkolnym 2023/2024 kadra pedagogiczna liczy 36 nauczycieli. Wszyscy posiadają pełne kwalifikacje zawodowe. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i doskonalą swój warsztat pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Wielu z nich posiada kwalifikacje specjalisty (m. in. oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, logopeda).

Innowacje pedagogiczne:

 • Urządzenia cyfrowe – korzystam odpowiedzialnie i bezpiecznie” – kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpiecznemu korzystaniu z dostępnych urządzeń cyfrowych,

 • Szalone liczby” - zajęcia rozwijające i doskonalące umiejętności matematyczne,

 • "Kuferek matematyczny" - zajęcia rozwijające i doskonalące umiejętności matematyczne,

 • "Twórczy pierwszak" - zajęcia rozwijające aktywność i kreatywność uczniów – klasa eTwinnig.

Uczniowie:

 • mają duży wpływ na organizację życia szkolnego,

 • rozwijają i rozbudzają własne zainteresowania poprzez udział
  w zajęciach kół zainteresowań oraz uczestnicząc  w koncertach, spektaklach teatralnych, filmowych oraz wycieczkach, warsztatach, zajęciach rekreacyjnych,

 • biorą udział w różnych konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych odnosząc znaczące sukcesy,

 • aktywnie uczestniczą w różnorodnych przedsięwzięciach organizowanych w mieście, regionie, kraju,

 • prężnie działają w szkolnym wolontariacie,

 • mogą liczyć na wsparcie wychowawców, nauczycieli, psychologa
  i pedagoga oraz Rzecznika Praw Ucznia.

Integracja w szkole:

W roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 3 w Będzinie funkcjonują 3 oddziały integracyjne. Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w takich klasach widzą szansę na rozwój intelektualny
i emocjonalny dziecka.

Klasa integracyjna to:

• oddział liczący od 15 do 20 dzieci, w tym 3 – 5 niepełnosprawnych,
• dwóch pedagogów w klasie: nauczyciel prowadzący i pedagog wspierający,
• identyczne jak w klasie typowej programy, świadectwa, system oceniania itd.,
• grupa rówieśnicza bardzo zróżnicowana pod względem możliwości psychofizycznych,
• wymagania dydaktyczne dostosowywane są do indywidualnych możliwości każdego ucznia.

Zajęcia pozalekcyjne:

 • koło plastyczne,

 • koło muzyczne,

 • koło teatralne,

 • koło informatyczne „Laboratorium Przyszłości”,

 • gimnastyka korekcyjna,

 • SKS.

Konkursy organizowane przez szkołę, m.in.:

 • wojewódzki konkurs wiedzy technicznej „Sprawne ręce – mądra głowa”

 • wojewódzki konkurs informatyczno – przyrodniczy „Dzikie jest piękne”

 • powiatowy konkurs matematyczno – przyrodniczy „Jesteśmy cząstką przyrody”

 • międzyszkolny konkurs czytelniczy „Czytanie na medal”

 • międzyszkolny konkurs czytelniczo - literacki „Potyczki językowe”.

Projekty i programy edukacyjne realizowane przez szkołę

Na przestrzeni ostatnich lat nasi uczniowie i nauczyciele aktywnie uczestniczyli w następujących projektach i programach:

 • Szkoła promująca „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”

 • Ogólnopolska kampania „Cała Polska czyta dzieciom”, "Jak nie czytam, jak czytam",

 • Wielka Mapa Polski,

 • Wielka Liga Czytelników,

 • BohaterOn,

 • CodeWeek,

 • Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo,

 • Idą święta, nie o smsie, lecz o kartce pamiętaj”,

 • Girls Go Circular”,

 • Razem w klasie,

 • Zachowaj trzeźwy umysł,

 • Włącz szkołę!,

 • Projekt Krokus,

 • Projekt Żonkil,

 • Asy Internetu,

 • Aktywna tablica,

 • Rowerowy Maj,

 • Wielka Mapa Polski,

 • PAH program szkolny „Godziny wychowawcze ze światem”.

Imprezy organizowane w szkole:

 • Sprzątanie Świata,

 • Festyn Rodzinny,

 • Szkolny Rajd Rowerowy,

 • Turniej Zbijaka,

 • Europejski Dzień Języków Obcych,

 • Tydzień Promocji Zdrowia,

 • Europejski Tydzień Walki z Rakiem,

 • Dzień Tolerancji,

 • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka,

 • Międzynarodowy Dzień bez Przemocy,

 • Dzień Dziecka na sportowo,

 • Dzień Pluszowego Misia,

 • Dzień Bezpieczeństwa,

 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,

 • Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów szkoły podstawowej,

 • Dzień Ziemi,

 • Apele tematyczne,

 • Dyskoteki szkolne,

 • Mikołajki,

 • Wigilie klasowe,

 • Akcje charytatywne,

 • Wycieczki turystyczno – krajoznawcze,

 • Wycieczki tematyczne,

 • Warsztaty: muzyczne, plastyczne, ekologiczne, historyczne,

 • Warsztaty i spektakle profilaktyczne.

Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi działania dydaktyczno – wychowawcze:

 • Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Będzinie,

 • Ośrodek Kultury w Będzinie,

 • Miejska  i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

 • PTTK oddział w Będzinie,

 • Powiatowa Komenda Policji oraz Straż Miejska,

 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,

 • Muzeum Zagłębia w Będzinie,

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,

 •  Centrum Edukacji Obywatelskiej.


 


 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie - Informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.06.2003 16:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.09.2023 13:23

Rejestr zmian dokumentu

04.09.2023 13:23 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
17.11.2022 10:38 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
17.11.2022 10:37 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 3"
(Piotr Witelus)
17.11.2022 10:37 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 3
(Piotr Witelus)
05.09.2022 08:47 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
08.11.2021 17:12 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
08.11.2021 17:12 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 3"
(Piotr Witelus)
08.11.2021 17:11 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 3
(Piotr Witelus)
16.09.2021 11:11 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
08.09.2021 12:48 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
02.09.2021 12:45 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
23.04.2021 12:40 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
23.04.2021 12:40 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 3"
(Piotr Witelus)
23.04.2021 12:39 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 3
(Piotr Witelus)
29.03.2021 10:46 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
29.03.2021 10:46 Dodano załącznik "Raport_o_dostępności_SP3_B.pdf"
(Piotr Witelus)
29.03.2021 10:46 Dodano załącznik "Raport_o_dostepności_SP3_A.pdf"
(Piotr Witelus)
09.09.2020 15:10 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
26.02.2020 12:47 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
19.12.2019 13:27 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
19.12.2019 13:27 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 3"
(Piotr Witelus)
19.12.2019 13:26 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 3
(Piotr Witelus)
15.10.2019 11:52 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
15.10.2019 11:52 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 3"
(Piotr Witelus)
15.10.2019 11:51 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
3 w Będzinie

(Piotr Witelus)
05.09.2019 11:34 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
17.12.2018 10:55 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.11.2018 07:48 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
31.10.2018 12:21 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2018 10:49 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
22.02.2018 09:37 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.12.2017 11:09 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.12.2017 13:48 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.12.2017 13:47 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.12.2017 09:27 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.12.2017 12:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.12.2017 12:49 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.08.2017 11:44 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.06.2016 10:17 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.06.2016 10:16 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
08.05.2015 13:39 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:00 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.07.2013 12:41 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:39 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:38 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:35 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:28 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:06 Dodano załącznik "Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3
w Będzinie "

(Michał Karoń)
29.10.2012 08:05 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
3 w Będzinie

(Michał Karoń)
20.10.2011 12:27 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
3 w Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
20.10.2011 12:27 Dodano załącznik "Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3
w Będzinie "

(Aleksandra Bartosz)
20.10.2011 12:24 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.10.2011 12:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.10.2011 12:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.10.2011 12:15 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.02.2008 08:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.02.2008 08:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
18.09.2007 10:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.06.2003 16:53 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)