Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego

w Będzinie - Informacje podstawowe

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

 Siedziba

42 – 506 Będzin
ul. H. Kołłątaja 63

http://sp3bedzin.pl/

 tel./fax +48 32 267 49 96
 e-mail

sp3@e-bedzin.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

/MZSnr3/SkrytkaESP

 Dyrektor

Aneta Zakrzewska

 Wicedyrektor ds. gimnazjum

Anna Rybicka

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie powstała w wyniku reformy oświatowej i wyodrębniła się z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3

 

W szkole funkcjonuje 15 oddziałów, w tym 2 oddziały integracyjne. Naukę w szkole pobiera 272 uczniów.


 

Usytuowanie szkoły

Szkoła znajduje się w dzielnicy Grodziec. Położona jest w sąsiedztwie parku „Rozkówka” oraz góry „Dorotka”. Usytuowanie szkoły zapewnia uczniom spokój i bezpieczeństwo.

Do dyspozycji uczniów:

 • sala zabaw - Kraina radości,

 • duża oraz mała sala gimnastyczna,

 • sala do gimnastyki korekcyjnej oraz rehabilitacji ruchowej,

 • kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią,

 • plac zabaw utworzony w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”,

 • biblioteka,

 • dwie sale przeznaczone do zajęć świetlicowych,

 • dwie pracownie komputerowe,

 • pracownia językowa,

 • pracownia biologiczna - "Zielona pracownia",

 • pracownia muzyczna,

 • pracownia plastyczna,

 • "strefa ciszy",

 • gabinet logopedyczny,

 • stołówka szkolna,

 • sklepik szkolny,

 • gabinet pielęgniarki szkolnej.


 

Kadra Pedagogiczna

W roku szkolnym 2019/2020 kadra pedagogiczna liczy 41 nauczycieli. Wszyscy posiadają pełne kwalifikacje zawodowe. Spośród zatrudnionych nauczycieli:

 • 34 posiada stopień nauczyciela dyplomowanego,

 • 3 posiada stopień nauczyciela mianowanego,

 • 2 posiada stopień nauczyciela kontraktowego,

 • 1 osoba jest stażystą.

Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe
i doskonalą swój warsztat pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Wielu z nich posiada kwalifikacje specjalisty
(m. in oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, logopeda).

Innowacje pedagogiczne:

 • "Sprawne ręce, mądra głowa" - zaangażowanie uczniów w działalność rękodzielniczą, poznanie tradycji i zwyczajów rękodzielniczych oraz różnego rodzajów technik zdobniczych,

 • "Matematyka jest wszędzie” - zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne,

 • "Z lekturą za pan brat" - poświęcona problematyce lektur szkolnych.

 • „W zdrowym ciele zdrowy duch” - promocja zdrowego stylu życia,

 • „Jestem świadomy – czuję się bezpiecznie” – kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych

Uczniowie:

 • mają duży wpływ na organizację życia szkolnego,

 • rozwijają i rozbudzają własne zainteresowania poprzez udział
  w zajęciach kół zainteresowań oraz uczestnicząc  w koncertach, spektaklach teatralnych, filmowych oraz wycieczkach, warsztatach, zajęciach rekreacyjnych

 • biorą udział w różnych konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych odnosząc znaczące sukcesy,

 • aktywnie uczestniczą w różnorodnych przedsięwzięciach organizowanych w mieście, regionie, kraju ,

 • prężnie działają w szkolnym wolontariacie,

 • mogą liczyć na wsparcie wychowawców, nauczycieli, psychologa
  i pedagoga oraz Rzecznika Praw Ucznia.

Integracja w szkole

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 3 w Będzinie funkcjonują 2 oddziały integracyjne. Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w takich klasach widzą szansę na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka.

Klasa integracyjna to:

• oddział liczący od 15 do 20 dzieci, w tym 3 – 5 niepełnosprawnych,
• dwóch pedagogów w klasie: nauczyciel prowadzący i pedagog wspierający,
• identyczne jak w klasie typowej programy, świadectwa, system oceniania itd.,
• grupa rówieśnicza bardzo zróżnicowana pod względem możliwości psychofizycznych,
• wymagania dydaktyczne dostosowywane są do indywidualnych możliwości każdego ucznia.

Zajęcia pozalekcyjne:

 • koło matematyczne „Świat matematyki”,

 • koło języka polskiego „Język polski na 5”,

 • koło języka angielskiego „Step by step”,

 • koło informatyczne „Fan IT”,

 • koło teatralne,

 • koło taneczne,

 • gimnastyka korekcyjna,

 • SKS,

 • zajęcia socjoterapeutyczne.

Konkursy organizowane przez szkołę, m.in.:

 • wojewódzki konkurs wiedzy technicznej „Sprawne ręce – mądra głowa”

 • wojewódzki konkurs matematyczno – logiczny „Loguś”

 • wojewódzki konkurs informatyczno – przyrodniczy „Dzikie jest piękne”

 • powiatowy konkurs matematyczno – przyrodniczy „Jesteśmy cząstką przyrody”

 • międzyszkolny konkurs czytelniczy „Czytanie na medal”

 • międzyszkolny konkurs czytelniczo - literacki „Potyczki językowe”

 • międzyszkolny konkurs matematyczno – biologiczny „Matematyka w otaczającym świecie”

 •  międzyszkolny konkurs znajomości lektur – „Z książką pod pachą”

Projekty i programy edukacyjne realizowane przez szkołę

Na przestrzeni ostatnich lat nasi uczniowie i nauczyciele aktywnie uczestniczyli w następujących projektach i programach:

 • Będzińskie szkoły górą - różne możliwości, te same szanse

 • Szkoła Promująca Zdrowie

 • Szkoła promująca „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”

 • Ogólnopolska kampania „Cała Polska czyta dzieciom”, "Jak nie czytam, jak czytam",

 • Wielka Mapa Polski,

 • CEO "PoczytajMy", "Młodzi w akcji",

 • BohaterOn,

 • Przetrwanie w Sarajewie,

 • Trzymaj formę,

 • Zachowaj trzeźwy umysł,

 • Projekt Krokus,

 • Wartość dodana,

 • Aktywna tablica,

 • Zielona pracownia,

 • Rowerowy Maj,

 • Kredka dla Zagłębia,

 • PAH - Zamiast kwiatka niosę pomoc,

 • Szlachetna paczka.

Imprezy organizowane w szkole:

 • Sprzątanie Świata,

 • Festyn Rodzinny,

 • Szkolny Rajd Rowerowy,

 • Turniej Zbijaka,

 • Europejski Dzień Języków Obcych,

 • Tydzień Promocji Zdrowia,

 • Europejski Tydzień Walki z Rakiem,

 • Dzień Tolerancji,

 • Dzień Dziecka na sportowo,

 • Dzień Pluszowego Misia,

 • Dzień Bezpieczeństwa,

 • Dzień Liczby Pi,

 • Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów szkoły podstawowej,

 • Dzień Ziemi,

 • Apele tematyczne,

 • Dyskoteki szkolne,

 • Mikołajki,

 • Wigilie klasowe,

 • Akcje charytatywne,

 • Wyjazdy na zajęcia organizowane przez Uniwersytet Śląski
  w Katowicach,

 • Wycieczki turystyczno – krajoznawcze,

 • Wycieczki tematyczne,

 • Warsztaty: muzyczne, plastyczne, ekologiczne, historyczne,

 • Warsztaty i spektakle profilaktyczne.

Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi działania dydaktyczno – wychowawcze:

 • Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Będzinie,

 • Ośrodek Kultury w Będzinie,

 • Miejska  i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

 • PTTK oddział w Będzinie,

 • Powiatowa Komenda Policji oraz Straż Miejska,

 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,

 • Muzeum Zagłębia w Będzinie,

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,

 •  Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie - Informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:30.06.2003 16:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:26.02.2020 12:47