Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie - Informacje podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego

w Będzinie - Informacje podstawowe

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

 Siedziba

42 – 506 Będzin
ul. H. Kołłątaja 63

http://sp3bedzin.pl/

 tel./fax +48 32 267 49 96
 e-mail

sp3@e-bedzin.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

/MZSnr3/SkrytkaESP

 Dyrektor

Aneta Zakrzewska

 Wicedyrektor ds. gimnazjum

Anna Rybicka

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie powstała w wyniku reformy oświatowej i wyodrębniła się z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego

 • liczba uczniów – 268

 • liczba oddziałów – 14

oddziały Gimnazjum nr 5

 • liczba uczniów – 45

 • liczba oddziałów – 2

Usytuowanie szkoły

Szkoła znajduje się w dzielnicy Grodziec. Położona jest w sąsiedztwie parku „Rozkówka” oraz góry „ Dorotka”. Usytuowanie szkoły zapewnia uczniom spokój i bezpieczeństwo.

Baza dydaktyczno – techniczna

Szkoła wyposażona jest w:

 • krainę radości – salkę zabaw

 • dużą salę gimnastyczną

 • małą salę gimnastyczną

 • salę gimnastyczno -  korekcyjną

 • kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią

 • plac zabaw utworzony w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”

 • bibliotekę wyposażoną w centrum multimedialne

 • świetlicę

 • 2 pracownie komputerowe

 • pracownię językową

 • pracownię biologiczną - "Zielona pracownia"

 • pracownię fizyko – chemiczną

 • pracownię muzyczną

 • pracownię plastyczną

 • stołówkę szkolną

 • sklepik szkolny

 • gabinet pielęgniarki szkolnej

 • gabinet logopedyczny.

Kadra Pedagogiczna

Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje zawodowe.

34 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego

4 nauczycieli posiada stopień nauczyciela mianowanego

2 nauczycieli posiada stopień nauczyciela kontraktowego

 

Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i doskonalą swój warsztat pracy.

Innowacje pedagogiczne

 • ,,W zdrowym ciele zdrowy duch - promujemy zdrowy styl życia wśród uczniów szkoły
  i społeczności lokalnej”

 • „Śpiewam, tańczę, gram!” Różnorodne metody wspierania rozwoju dzieci.

Uczniowie

 • mają duży wpływ na organizację życia szkolnego

 • rozwijają i rozbudzają własne zainteresowania poprzez udział w zajęciach kół zainteresowań oraz uczestnicząc  w koncertach, spektaklach teatralnych, filmowych oraz wycieczkach, warsztatach, zajęciach rekreacyjnych

 • biorą udział w różnych konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych odnosząc znaczące sukcesy,

 • aktywnie uczestniczą w różnorodnych przedsięwzięciach organizowanych w mieście, regionie, kraju (wchodzą w skład Młodzieżowej Rady Miasta, uczestniczyli w tworzeniu strategii rozwoju miasta na lata 2013- 2020, prężnie działają w szkolnym wolontariacie itp.),

 • dostają się do wybranych szkół ponadgimnazjalnych i osiągają tam sukcesy,

 • mogą korzystać z dwudaniowych obiadów w stołówce szkolnej,

 • w nauczaniu większości przedmiotów wykorzystywane są komputery wraz z multimedialnym oprogramowaniem edukacyjnym i dostępem do Internetu oraz tablice interaktywne.

Integracja w szkole

Od 1 września 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Będzinie funkcjonują 3 oddziały integracyjne (2 – SP, 1 – oddziały gimnazjalne).  Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w takich klasach widzą szansę na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka.

Klasa integracyjna to:


• oddział liczący od 15 do 20 dzieci, w tym 3 – 5 niepełnosprawnych,
• dwóch pedagogów w klasie: nauczyciel prowadzący i pedagog wspierający,
• identyczne jak w klasie typowej programy, świadectwa, system oceniania itd.,
• grupa rówieśnicza bardzo zróżnicowana pod względem możliwości psychofizycznych,
• wymagania dydaktyczne dostosowywane są do indywidualnych możliwości każdego ucznia.
 

Szkoła zapewnia

 • opiekę psychologa i pedagoga szkolnego

 • opiekę pielęgniarki szkolnej

 • naukę dwóch języków obcych : angielskiego i niemieckiego

 • zajęcia dla uczniów uzdolnionych – przygotowanie do konkursów

 • zajęcia dla uczniów z trudnościami – grupa socjoterapeutyczna

 • naukę w oddziałach integracyjnych

 • opiekę specjalistów (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, logopeda, rehabilitant)

 • zajęcia sportowe o charakterze profilaktycznym

Zajęcia pozalekcyjne

 • koło matematyczne

 • koło muzyczne

 • koło taneczne

 • koło teatralne

 • gimnastyka korekcyjna

 • SKS

 • koło motoryzacyjne

Konkursy organizowane przez szkołę

 • wojewódzki konkurs wiedzy technicznej „Sprawne ręce – mądra głowa”

 • powiatowy konkurs matematyczno – przyrodniczy „Jesteśmy cząstką przyrody”

 • międzyszkolny konkurs czytelniczy „Czytanie na medal”

 • międzyszkolny konkurs czytelniczo - literacki „Potyczki językowe”

Projekty i programy edukacyjne realizowane przez szkołę

Na przestrzeni ostatnich lat nasi uczniowie i nauczyciele aktywnie uczestniczyli w następujących projektach i programach:

 • Będzińska Szkoła Równych Szans

 • Wygraj swoją przyszłość

 • Comenius

 • Szkoła Promująca Zdrowie

 • Szkoła promująca „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”

 • Ogólnopolska kampania „Cała Polska czyta dzieciom”

 • CEO „Samorządy mają głos”

 • CEO „Młody Obywatel”

 • IPN „Świat po drugiej stronie muru”

 • Lepsza Szkoła

 • Ortograffiti

 • Akademia Młodszego Asystenta Muzealnego

 • Akcja ARR „Owoce w szkole”

 • Akcja ARR „Szklanka mleka”

 • UNICEF „Wszystkie kolory świata”

 • Lubella edukuje i inspiruje

 • Pomagamy pszczołom

 • Będzińskie szkoły górą - różne możliwości, te same szanse

 • PAH - Zamiast kwiatka niosę pomoc

Imprezy organizowane w szkole

 • Sprzątanie Świata

 • Festyn Rodzinny

 • Szkolny Rajd Rowerowy

 • Turniej Zbijaka

 • Europejski Dzień Języków Obcych

 • Tydzień Promocji Zdrowia

 • Europejski Tydzień Walki z Rakiem

 • Dzień Tolerancji

 • Dzień Dziecka na sportowo

 • Dzień Pluszowego Misia

 • Dzień Bezpieczeństwa

 • Dzień Liczby Pi

 • Dzień Patrona Szkoły

 • Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów szkoły podstawowej

 • Dzień Ziemi

 • Apele tematyczne

 • Dyskoteki szkolne

 • Mikołajki

 • Wigilie klasowe

 • Akcje charytatywne

 • wyjazdy na zajęcia organizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • wycieczki turystyczno – krajoznawcze

 • wycieczki tematyczne

 • warsztaty: muzyczne, plastyczne, ekologiczne, historyczne

 • warsztaty i spektakle profilaktyczne

Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi działania dydaktyczno – wychowawcze

 • Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Będzinie

 • Ośrodek Kultury w Będzinie

 • Miejska  i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • PTTK oddział w Będzinie

 • Powiatowa Komenda Policji oraz Straż Miejska

 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

 • Muzeum Zagłębia w Będzinie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie - Informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2003 16:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.12.2018 10:55 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.11.2018 07:48 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
31.10.2018 12:21 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2018 10:49 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
22.02.2018 09:37 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.12.2017 11:09 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.12.2017 13:48 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.12.2017 13:47 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.12.2017 09:27 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.12.2017 12:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.12.2017 12:49 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.08.2017 11:44 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.06.2016 10:17 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.06.2016 10:16 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
08.05.2015 13:39 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:00 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.07.2013 12:41 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:39 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:38 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:35 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:28 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:06 Dodano załącznik "Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3
w Będzinie "

(Michał Karoń)
29.10.2012 08:05 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
3 w Będzinie

(Michał Karoń)
20.10.2011 12:27 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
3 w Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
20.10.2011 12:27 Dodano załącznik "Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3
w Będzinie "

(Aleksandra Bartosz)
20.10.2011 12:24 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.10.2011 12:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.10.2011 12:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.10.2011 12:15 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.02.2008 08:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.02.2008 08:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
18.09.2007 10:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.06.2003 16:53 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)