IX Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie:

 • planu pracy Rady miejskiej w Będzinie na II półrocze 2007 roku
  Uchwała Nr IX/107/2007
 • planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie ma II półrocze 2007 roku
  Uchwała Nr IX/108/2007
 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/91/2003 Rady Miejskiej w  Będzinie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Będzina
  Uchwała Nr IX/109/2007
 • wprowadzenia zmian w uchwale XXXVI/421/ 2005 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr IX/110/2007
 • zmiany uchwały nr LII/585/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr IX/111/2007
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy ulicy sierżanta Grzegorza Załogi
  Uchwała Nr IX/112/2007
 • określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin
  Uchwała Nr IX/113/2007
 • zasad nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Będzina
  Uchwała Nr IX/114/2007
 • powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011
  Uchwała Nr IX/115/2007
 • zmian budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr IX/116/2007
 • zmiany w Załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2007 rok
  Uchwała Nr IX/117/2007
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu ,miasta na 2007 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów
  Uchwała Nr IX/118/2007
 • zmiany uchwały nr XL/468/2005 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia Gminy Będzin do projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)
  Uchwała Nr IX/119/2007
 • upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, stanowiącego zabezpieczenie prawidłowego wykonania Projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)
  Uchwała Nr IX/120/2007
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta oraz przeniesienia wydatków majątkowych na 2007 rok
  Uchwała Nr IX/121/2007
 • zwiększenia budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr IX/122/2007

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:IX Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:28.06.2007 11:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:01.09.2010 11:26