Porządek obrad

BRM 0052/X/07                                                                                 Będzin, 28 czerwiec 2007 r.


                                                                                   Szanowna Pani Radna
                                                                                   Szanowny Pan Radny

                Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 4 lipca 2007 roku (środa) na godzinę 11.00 X sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Stosowanie osadów ściekowych na terenach Agencji Nieruchomości Rolnych znajdujących się w granicach administracyjnych Będzina, w tym na obszarze chronionego krajobrazu.
  4. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

 

                                                                                     Waldemar Szydło 
         
                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:X sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:28.06.2007 11:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:02.10.2007 07:45