BZK.271.16.2021                                                                                       Będzin, dn. 16.07.2021 r.


 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dostawa i montaż syreny elektronicznej systemu alarmowania ludności o zagrożeniach.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ASEKO

Bartosz Pakosiewicz

ul. Husarii Polskiej 18

43-100 Tychy

11.07.2021 r.

Godzina 14:49

22 509,00

2.

TETRATRONIK Sławomir Janus

Zakład Usługowy

ul. Wiśniowa 1

32-340 Wolbrom

12.07.2021 r.

Godzina 18:39

(oferta złożona po terminie)

19 803,00

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ASEKO

Bartosz Pakosiewicz

ul. Husarii Polskiej 18

43-100 Tychy

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: "Dostawa i montaż syreny elektronicznej systemu alarmowania ludności o zagrożeniach"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:20.07.2021 08:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:16.07.2021
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:31.07.2021 00:01