Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie

 

 Siedziba

ul. Jedności 38
42-504 Będzin
NIP 625-21-97-666

 tel.
 fax

+ 48 32 360 61 78
+ 48 32 360 61 54

 e-mail
 Strona www
sekretariat@sp9.bedzin.pl

/BEDZINSP9/SkrytkaESP


www.sp9.bedzin.pl
 Dyrektor  Elżbieta Wyderka
 Wicedyrektor  Sylwia Latos
   


Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie powstała w wyniku reformy oświatowej i wyodrębniła się z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4.

Szkoła Podstawowa nr 9
liczba uczniów - 328
liczba oddziałów - 16

 

Oddział Przedszkolny

liczba uczniów - 15
liczba oddziałów - 1

 Szkoła Podstawowa nr 9 jest placówką, gdzie tradycja (historia sięgająca XIX wieku) styka się z nowoczesnością. Wszelkie działania i przedsięwzięcia służą dziecku.

Szkoła Podstawowa nr 9 to miejsce bezpieczne i przyjazne, ukierunkowane na potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego i lokalnego. Obiekty i wyposażenie szkoły (pracownie informatyczne, nowoczesna hala sportowa, kompleks boisk, laboratorium językowe, centrum informacji multimedialnej), wysoko kwalifikowana, doświadczona, osiągająca sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej kadra pedagogiczna (licząca 44 osoby ), zapewniają warunki do realizacji zadań statutowych oraz wysokiej jakości pracy.

BAZA TECHNICZNA


Budynek szkoły znajduje się w pięknym otoczeniu parku szkolnego z różnorodną roślinnością, z dala od miejskiego zgiełku. Dla podniesienia poziomu procesu dydaktycznego wykorzystujemy bogatą bazę, którą stanowią specjalistyczne pracownie: plastyczna, fizyczno - chemiczna, języków obcych, przyrodnicza, dwie pracownie komputerowe podłączone do Internetu, sala gimnastyczna, siłownia, sala korekcyjna.
Nowoczesna hala sportowa oraz kompleks boisk sportowych są udostępnione na działalność rekreacyjno - sportową dla naszych uczniów a także dla społeczności miasta Będzina. W szkole działa biblioteka szkolna wyposażona w bogaty księgozbiór, całkowicie skomputeryzowany, centrum multimedialne, udostępnione również w czasie pozalekcyjnym, oraz sprzęt audiowizualny.
Dla bezpieczeństwa przebywających funkcjonuje monitoring zewnętrzny.

NAUKA I WYCHOWANIE

Program szkoły oparty jest na najlepszych tradycjach SP 9, lekcje prowadzone są w miłej i życzliwej atmosferze, co sprawia, że uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie. Szkoła przykłada dużą wagę do podmiotowego traktowania ucznia, starając się zapewnić każdemu wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.
W klasach I - III szkoły podstawowej oferujemy dodatkowe lekcje: języka angielskiego, informatyki, gimnastyki korekcyjnej, rewalidacyjne i logopedyczne oraz zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla wyrównania szans edukacyjnych.
W klasach IV - VIII uczniowie  dodatkowo korzystają  z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i kół zainteresowań.  Klasy sportowe specjalizują się w siatkówce i szermierce.
W szkole działa świetlica szkolna, w której wychowawcy sprawują opiekę nad uczniami w godzinach od 7:00 - 16:00. Są oni organizatorami licznych imprez szkolnych i konkursów. Pedagog szkolny, służy uczniom, rodzicom i wychowawcom swoją pomocą w rozwiązywaniu problemów szkolnych.

DZIAŁANIA

Zespół utrzymuje różne formy kontaktów ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację imprez środowiskowych, integracyjnych. Uczniowie mają liczne osiągnięcia i wyróżnienia w nauce i sporcie na szczeblu miasta i województwa, także ogólnopolskie, promując szkołę i miasto. Jesteśmy szkołą otwartą na nowoczesne działania, znaną w środowisku z wysokich wyników dydaktycznych, w skali staninowej powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Potwierdza to duże zainteresowanie naszą szkołą rodziców i uczniów spoza obwodu.

CO WARTO WIEDZIEĆ O SZKOLE

  • zapewnia codzienne wyżywienie (dwudaniowy obiad)
  • w nauczaniu większości przedmiotów wykorzystywane są komputery wraz z multimedialnym oprogramowaniem edukacyjnym i dostępem do Internetu oraz tablice interaktywne.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.06.2003 17:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.12.2021 13:01

Rejestr zmian dokumentu

16.12.2021 13:01 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
11.10.2021 11:19 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
16.09.2021 10:15 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
16.09.2021 10:15 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 9 skan"
(Piotr Witelus)
16.08.2021 11:23 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
16.08.2021 11:23 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 9"
(Piotr Witelus)
16.08.2021 11:23 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 9"
(Piotr Witelus)
16.08.2021 11:22 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 9
(Piotr Witelus)
16.08.2021 11:22 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 9
(Piotr Witelus)
31.03.2021 08:35 Edycja dokumentu (Redaktor Redaktor)
31.03.2021 08:35 Dodano załącznik "Raport - stan dostępności.pdf"
(Redaktor Redaktor)
31.03.2021 08:35 Dodano załącznik "deklaracja.odt"
(Redaktor Redaktor)
22.03.2021 08:40 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
22.03.2021 08:39 Dodano załącznik "Raport o stanie zapewnienia
dostępności podmiotu publicznego.pdf"

(Piotr Witelus)
20.01.2021 13:30 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
28.09.2020 14:08 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
28.09.2020 14:06 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
28.09.2020 14:06 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 9
(Piotr Witelus)
28.09.2020 14:06 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 9"
(Piotr Witelus)
28.09.2020 14:06 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 9"
(Piotr Witelus)
28.02.2020 13:20 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
26.02.2020 11:25 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
31.10.2018 12:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.09.2018 09:57 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
02.07.2018 08:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.07.2018 08:45 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.06.2018 13:56 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.06.2018 13:46 Dodano załącznik "17. Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych SP 9.docx"

(Michał Karoń)
16.04.2018 11:45 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
16.04.2018 11:45 Usunięto załącznik Aneks do statutu
(Michał Karoń)
16.04.2018 11:44 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
4 w Będzinie

(Michał Karoń)
16.04.2018 11:44 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 9"
(Michał Karoń)
11.12.2017 08:03 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.09.2017 13:32 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.01.2017 13:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.01.2017 13:31 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.01.2017 13:30 Dodano załącznik "Aneks do statutu"
(Michał Karoń)
26.01.2017 13:30 Dodano załącznik "Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4
w Będzinie"

(Michał Karoń)
26.01.2017 13:30 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
4 w Będzinie

(Michał Karoń)
20.08.2014 14:01 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.09.2013 13:19 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.11.2012 14:49 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.11.2012 14:47 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.11.2012 14:42 Dodano załącznik "Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4
w Będzinie "

(Michał Karoń)
20.11.2012 14:41 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
4 w Będzinie

(Michał Karoń)
20.11.2012 14:41 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
4 w Będzinie po zmianach (2006 r.)

(Michał Karoń)
20.11.2012 14:40 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.11.2012 14:37 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.05.2010 09:00 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
25.05.2010 09:00 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
05.05.2009 09:21 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
24.09.2007 09:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 08:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 08:19 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.01.2007 09:50 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.05.2006 10:43Dodano załącznik "Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4
w Będzinie po zmianach (2006 r.)"
(Aleksandra Bartosz)
08.05.2006 10:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.05.2006 10:33 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.05.2006 10:24 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.06.2003 17:08 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)