Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie

 

 Siedziba

ul. Jedności 38
42-504 Będzin
NIP 625-21-97-666

 tel.
 fax

+ 48 32 360 61 78
+ 48 32 360 61 54

 e-mail
 Strona www
sekretariat@sp9.bedzin.pl

/BEDZINSP9/SkrytkaESP


www.sp9.bedzin.pl
 Dyrektor  Elżbieta Wyderka
 Wicedyrektor  Sylwia Latos
   


Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie powstała w wyniku reformy oświatowej i wyodrębniła się z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4.

Szkoła Podstawowa nr 9
liczba uczniów - 328
liczba oddziałów - 16

 

Oddział Przedszkolny

liczba uczniów - 15
liczba oddziałów - 1

 Szkoła Podstawowa nr 9 jest placówką, gdzie tradycja (historia sięgająca XIX wieku) styka się z nowoczesnością. Wszelkie działania i przedsięwzięcia służą dziecku.

Szkoła Podstawowa nr 9 to miejsce bezpieczne i przyjazne, ukierunkowane na potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego i lokalnego. Obiekty i wyposażenie szkoły (pracownie informatyczne, nowoczesna hala sportowa, kompleks boisk, laboratorium językowe, centrum informacji multimedialnej), wysoko kwalifikowana, doświadczona, osiągająca sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej kadra pedagogiczna (licząca 44 osoby ), zapewniają warunki do realizacji zadań statutowych oraz wysokiej jakości pracy.

BAZA TECHNICZNA


Budynek szkoły znajduje się w pięknym otoczeniu parku szkolnego z różnorodną roślinnością, z dala od miejskiego zgiełku. Dla podniesienia poziomu procesu dydaktycznego wykorzystujemy bogatą bazę, którą stanowią specjalistyczne pracownie: plastyczna, fizyczno - chemiczna, języków obcych, przyrodnicza, dwie pracownie komputerowe podłączone do Internetu, sala gimnastyczna, siłownia, sala korekcyjna.
Nowoczesna hala sportowa oraz kompleks boisk sportowych są udostępnione na działalność rekreacyjno - sportową dla naszych uczniów a także dla społeczności miasta Będzina. W szkole działa biblioteka szkolna wyposażona w bogaty księgozbiór, całkowicie skomputeryzowany, centrum multimedialne, udostępnione również w czasie pozalekcyjnym, oraz sprzęt audiowizualny.
Dla bezpieczeństwa przebywających funkcjonuje monitoring zewnętrzny.

NAUKA I WYCHOWANIE

Program szkoły oparty jest na najlepszych tradycjach SP 9, lekcje prowadzone są w miłej i życzliwej atmosferze, co sprawia, że uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie. Szkoła przykłada dużą wagę do podmiotowego traktowania ucznia, starając się zapewnić każdemu wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.
W klasach I - III szkoły podstawowej oferujemy dodatkowe lekcje: języka angielskiego, informatyki, gimnastyki korekcyjnej, rewalidacyjne i logopedyczne oraz zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla wyrównania szans edukacyjnych.
W klasach IV - VIII uczniowie  dodatkowo korzystają  z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i kół zainteresowań.  Klasy sportowe specjalizują się w siatkówce i szermierce.
W szkole działa świetlica szkolna, w której wychowawcy sprawują opiekę nad uczniami w godzinach od 7:00 - 16:00. Są oni organizatorami licznych imprez szkolnych i konkursów. Pedagog szkolny, służy uczniom, rodzicom i wychowawcom swoją pomocą w rozwiązywaniu problemów szkolnych.

DZIAŁANIA

Zespół utrzymuje różne formy kontaktów ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację imprez środowiskowych, integracyjnych. Uczniowie mają liczne osiągnięcia i wyróżnienia w nauce i sporcie na szczeblu miasta i województwa, także ogólnopolskie, promując szkołę i miasto. Jesteśmy szkołą otwartą na nowoczesne działania, znaną w środowisku z wysokich wyników dydaktycznych, w skali staninowej powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Potwierdza to duże zainteresowanie naszą szkołą rodziców i uczniów spoza obwodu.

CO WARTO WIEDZIEĆ O SZKOLE

  • zapewnia codzienne wyżywienie (dwudaniowy obiad)
  • w nauczaniu większości przedmiotów wykorzystywane są komputery wraz z multimedialnym oprogramowaniem edukacyjnym i dostępem do Internetu oraz tablice interaktywne.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:30.06.2003 17:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:16.12.2021 13:01