Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie - informacje podstawowe

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie

 

 Siedziba

ul. Jedności 38
42-504 Będzin
NIP 625-21-97-666

 tel.
 fax

+ 48 32 360 61 78
+ 48 32 360 61 54

 e-mail
 Strona www
mzs4@bedzin.eu

sekretariat@sp9.bedzin.pl


www.sp9.bedzin.pl
 Dyrektor  Elżbieta Wyderka
 Wicedyrektor  Sylwia Latos
   


Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie powstała w wyniku reformy oświatowej i wyodrębniła się z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4.

Szkoła Podstawowa nr 9
liczba uczniów - 342
liczba oddziałów - 16

 

Oddział Przedszkolny

liczba uczniów - 20

liczba oddziałów - 1

 Szkoła Podstawowa nr 9 jest placówką, gdzie tradycja (historia sięgająca XIX wieku) styka się z nowoczesnością. Wszelkie działania i przedsięwzięcia służą dziecku.

Szkoła Podstawowa nr 9 to miejsce bezpieczne i przyjazne, ukierunkowane na potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego i lokalnego. Obiekty i wyposażenie szkoły (pracownie informatyczne, nowoczesna hala sportowa, kompleks boisk, laboratorium językowe, centrum informacji multimedialnej), wysoko kwalifikowana, doświadczona, osiągająca sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej kadra pedagogiczna (licząca 44 osoby ), zapewniają warunki do realizacji zadań statutowych oraz wysokiej jakości pracy.

BAZA TECHNICZNA


Budynek szkoły znajduje się w pięknym otoczeniu parku szkolnego z różnorodną roślinnością, z dala od miejskiego zgiełku. Dla podniesienia poziomu procesu dydaktycznego wykorzystujemy bogatą bazę, którą stanowią specjalistyczne pracownie: plastyczna, fizyczno - chemiczna, języków obcych, przyrodnicza, dwie pracownie komputerowe podłączone do Internetu, sala gimnastyczna, siłownia, sala korekcyjna.
Nowoczesna hala sportowa oraz kompleks boisk sportowych są udostępnione na działalność rekreacyjno - sportową dla naszych uczniów a także dla społeczności miasta Będzina. W szkole działa biblioteka szkolna wyposażona w bogaty księgozbiór, całkowicie skomputeryzowany, centrum multimedialne, udostępnione również w czasie pozalekcyjnym, oraz sprzęt audiowizualny.
Dla bezpieczeństwa przebywających funkcjonuje monitoring zewnętrzny.

NAUKA I WYCHOWANIE

Program szkoły oparty jest na najlepszych tradycjach SP 9, lekcje prowadzone są w miłej i życzliwej atmosferze, co sprawia, że uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie. Szkoła przykłada dużą wagę do podmiotowego traktowania ucznia, starając się zapewnić każdemu wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.
W klasach I - III szkoły podstawowej oferujemy dodatkowe lekcje: języka angielskiego, informatyki, gimnastyki korekcyjnej, rewalidacyjne i logopedyczne oraz zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla wyrównania szans edukacyjnych.
W klasach IV - VI uczniowie uczą się języka angielskiego, informatyki, korzystają również z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i kół zainteresowań. W klasach I - III gimnazjum uczniowie mogą dodatkowo uczyć się języka niemieckiego z podziałem na grupy, korzystać z szerokiej oferty kół przedmiotowych, zajęć wyrównujących szanse edukacyjne oraz sportowych. W gimnazjum utworzono klasę sportową: grupa szermierki i siatkówki.
W szkole działa świetlica szkolna, w której wychowawcy sprawują opiekę nad uczniami w godzinach od 7:00 - 16:00. Są oni organizatorami licznych imprez szkolnych i konkursów. Pedagog szkolny, służy uczniom, rodzicom i wychowawcom swoją pomocą w rozwiązywaniu problemów szkolnych.

DZIAŁANIA

Zespół utrzymuje różne formy kontaktów ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację imprez środowiskowych, integracyjnych. Uczniowie mają liczne osiągnięcia i wyróżnienia w nauce i sporcie na szczeblu miasta i województwa, także ogólnopolskie, promując szkołę i miasto. Jesteśmy szkołą otwartą na nowoczesne działania, znaną w środowisku z wysokich wyników dydaktycznych, w skali staninowej powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Potwierdza to duże zainteresowanie naszą szkołą rodziców i uczniów spoza obwodu.

CO WARTO WIEDZIEĆ O SZKOLE

  • zapewnia codzienne wyżywienie (dwudaniowy obiad)
  • w nauczaniu większości przedmiotów wykorzystywane są komputery wraz z multimedialnym oprogramowaniem edukacyjnym i dostępem do Internetu oraz tablice interaktywne.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2003 17:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.02.2020 13:20 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
26.02.2020 11:25 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
31.10.2018 12:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.09.2018 09:57 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
02.07.2018 08:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.07.2018 08:45 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.06.2018 13:56 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.06.2018 13:46 Dodano załącznik "17. Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych SP 9.docx"

(Michał Karoń)
16.04.2018 11:45 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
16.04.2018 11:45 Usunięto załącznik Aneks do statutu
(Michał Karoń)
16.04.2018 11:44 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
4 w Będzinie

(Michał Karoń)
16.04.2018 11:44 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 9"
(Michał Karoń)
11.12.2017 08:03 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.09.2017 13:32 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.01.2017 13:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.01.2017 13:31 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.01.2017 13:30 Dodano załącznik "Aneks do statutu"
(Michał Karoń)
26.01.2017 13:30 Dodano załącznik "Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4
w Będzinie"

(Michał Karoń)
26.01.2017 13:30 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
4 w Będzinie

(Michał Karoń)
20.08.2014 14:01 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.09.2013 13:19 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.11.2012 14:49 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.11.2012 14:47 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.11.2012 14:42 Dodano załącznik "Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4
w Będzinie "

(Michał Karoń)
20.11.2012 14:41 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
4 w Będzinie

(Michał Karoń)
20.11.2012 14:41 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
4 w Będzinie po zmianach (2006 r.)

(Michał Karoń)
20.11.2012 14:40 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.11.2012 14:37 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.05.2010 09:00 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
25.05.2010 09:00 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
05.05.2009 09:21 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
24.09.2007 09:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 08:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 08:19 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.01.2007 09:50 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.05.2006 10:43Dodano załącznik "Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4
w Będzinie po zmianach (2006 r.)"
(Aleksandra Bartosz)
08.05.2006 10:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.05.2006 10:33 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.05.2006 10:24 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.06.2003 17:08 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)