Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie

 

 Siedziba

ul. Jedności 38
42-504 Będzin
NIP 625-21-97-666

 tel.
 fax

+ 48 32 360 61 78
697 989 257

 e-mail
 Strona www
sekretariat@sp9.bedzin.pl

/BEDZINSP9/SkrytkaESP


www.sp9.bedzin.pl
 Dyrektor  

Małgorzata Wójcik

 Wicedyrektor  

 Renata Baldy

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie powstała w wyniku reformy oświatowej

i wyodrębniła się z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4.


 

USYTUOWANIE SZKOŁY:

Budynek szkoły znajduje się w dzielnicy Łagisza, jest otoczony pięknym parkiem, z dala od miejskiego zgiełku. Położenie szkoły zapewnia uczniom bezpieczeństwo i spokój.

Szkoła Podstawowa nr 9


liczba uczniów - 301
liczba oddziałów - 14

liczba nauczycieli - 50

 

Oddział Przedszkolny

liczba uczniów - 16
liczba oddziałów - 1

liczba nauczycieli - 2

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA:

 • Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje zawodowe oraz pracują w zespołach przedmiotowych i wychowawczych.


 

BAZA DYDAKTYCZNA:

 • hala sportowa

 • aula

 • siłownia

 • sala korekcyjna

 • plac zabaw utworzony w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

 • biblioteka

 • dwie pracownie komputerowe podłączone do Internetu

 • pracownie: fizyczno - chemiczna, biologiczna - „Zielona Pracownia”, geograficzna, przyrodnicza, historyczna, matematyczna, polonistyczne, językowe

 • świetlica

 • stołówka szkolna

 

Nowoczesna hala sportowa oraz kompleks boisk są udostępnione na działalność rekreacyjno - sportową dla naszych uczniów, a także dla społeczności miasta Będzina.
W szkole działa biblioteka szkolna wyposażona w bogaty księgozbiór, całkowicie skomputeryzowany. Biblioteka posiada czytelnię, wyposażona jest także w sprzęt audiowizualny. Godziny otwarcia dostosowane są do potrzeb uczniów.
Dla bezpieczeństwa uczniów funkcjonuje monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.

 

 

SZKOŁA ZAPEWNIA:

 • wzorową opiekę psychologa, pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, logopedy

 • opiekę pielęgniarki szkolnej

 • naukę dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego

 • dla uczniów szczególnie zdolnych - udział w kołach zainteresowań, indywidualne zajęcia organizowane przez nauczycieli - przygotowanie do olimpiad i konkursów

 • dla uczniów z trudnościami - udział w zespołach dydaktyczno-wyrównawczych oraz w konsultacjach indywidualnych z nauczycielami

 • udział uczniów w zajęciach socjoterapeutycznych

 • opiekę specjalisty - surdopedagoga


 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 • teatralne

 • literackie

 • recytatorskie

 • umuzykalniające

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 • logopedyczne

 • korekcyjno-kompensacyjne

 • rewalidacyjne

 • gimnastyka korekcyjna

 • Szkolny Klub Sportowy (gry sportowe, zajęcia ogólnorozwojowe oraz sportowo-rekreacyjne)

 

 

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ:

 • Miejski Konkurs Recytatorski „Mały OKR”

 • Liga Matematyków


 

PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOLE:

 • Projekty UNICEF Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

 • Projekt UNICEF Razem niesiemy pomoc dzieciom w Rogu Afryki

 • Owoce i warzywa w szkole

 • Zdrowo i sportowo

 • Sprzątamy dla Polski

 • Uniwersytet dzieci

 • Akademia Bezpiecznego Puchatka

 • Podróże małe i duże – Polska

 • Wielka Liga Czytelnicza

 • Profilaktyka czerniaka

 • Zabawa sztuką

 • RePETujemy

 • Góra grosza

 • Zbieram to w szkole

 • Mała książka - wielki człowiek

 • Europa i ja

TRADYCYJNE IMPREZY:

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 • Dzień Chłopca

 • Pasowanie na ucznia

 • Dzień Edukacji Narodowej

 • Narodowe Święto Niepodległości

 • Dzień Pluszowego Misia

 • Wigilie klasowe oraz Jasełka

 • Dzień Babci i Dziadka

 • Zabawa karnawałowa

 • Walentynki

 • Dzień Kobiet

 • Dzień Wiosny

 • Dni Ziemi

 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

 • Dzień Matki i Dzień Rodziny

 • Dzień Otwarty Szkoły

 • Komers dla klas VIII

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

SZKOŁA ORGANIZUJE DLA UCZNIÓW:

 • wycieczki turystyczno - rekreacyjne

 • cykliczne wyjazdy do instytucji kultury

 • wycieczki przedmiotowe (np. Planetarium, a także wycieczki programowe
  np. do Oświęcimia

 

Szkoła włącza się w akcje charytatywne organizowane przez fundacje np.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.


 


 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI :

 • Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego

 • Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego

 • Starostwo Powiatowe

 • Ośrodek Kultury

 • Uniwersytet Śląski

 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

 • Państwowa Szkoła Muzyczna

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji

 • Muzeum Zagłębia

 • Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP

 • Powiatowa Komenda Policji oraz Straż Miejska

 • Sąd Rodzinny

 • Nadleśnictwo Siewierz

 • Teatr Dzieci Zagłębia

 • Kino „Nowość”

 • Kino „Helios”


 

W roku 2022 szkoła zrealizowała rządowy program Laboratoria Przyszłości, dzięki któremu otrzymała między innymi: drukarkę i skaner 3D, Gogle VR, kamerę cyfrową, aparat fotograficzny cyfrowy, laptop, wizualizer, itd.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.06.2003 17:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.11.2022 15:14

Rejestr zmian dokumentu

14.11.2022 15:14 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
16.12.2021 13:01 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
11.10.2021 11:19 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
16.09.2021 10:15 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
16.09.2021 10:15 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 9 skan"
(Piotr Witelus)
16.08.2021 11:23 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
16.08.2021 11:23 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 9"
(Piotr Witelus)
16.08.2021 11:23 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 9"
(Piotr Witelus)
16.08.2021 11:22 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 9
(Piotr Witelus)
16.08.2021 11:22 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 9
(Piotr Witelus)
31.03.2021 08:35 Edycja dokumentu (Redaktor Redaktor)
31.03.2021 08:35 Dodano załącznik "Raport - stan dostępności.pdf"
(Redaktor Redaktor)
31.03.2021 08:35 Dodano załącznik "deklaracja.odt"
(Redaktor Redaktor)
22.03.2021 08:40 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
22.03.2021 08:39 Dodano załącznik "Raport o stanie zapewnienia
dostępności podmiotu publicznego.pdf"

(Piotr Witelus)
20.01.2021 13:30 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
28.09.2020 14:08 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
28.09.2020 14:06 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
28.09.2020 14:06 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 9
(Piotr Witelus)
28.09.2020 14:06 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 9"
(Piotr Witelus)
28.09.2020 14:06 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 9"
(Piotr Witelus)
28.02.2020 13:20 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
26.02.2020 11:25 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
31.10.2018 12:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.09.2018 09:57 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
02.07.2018 08:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.07.2018 08:45 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.06.2018 13:56 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.06.2018 13:46 Dodano załącznik "17. Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych SP 9.docx"

(Michał Karoń)
16.04.2018 11:45 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
16.04.2018 11:45 Usunięto załącznik Aneks do statutu
(Michał Karoń)
16.04.2018 11:44 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
4 w Będzinie

(Michał Karoń)
16.04.2018 11:44 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 9"
(Michał Karoń)
11.12.2017 08:03 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.09.2017 13:32 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.01.2017 13:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.01.2017 13:31 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.01.2017 13:30 Dodano załącznik "Aneks do statutu"
(Michał Karoń)
26.01.2017 13:30 Dodano załącznik "Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4
w Będzinie"

(Michał Karoń)
26.01.2017 13:30 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
4 w Będzinie

(Michał Karoń)
20.08.2014 14:01 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.09.2013 13:19 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.11.2012 14:49 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.11.2012 14:47 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.11.2012 14:42 Dodano załącznik "Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4
w Będzinie "

(Michał Karoń)
20.11.2012 14:41 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
4 w Będzinie

(Michał Karoń)
20.11.2012 14:41 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
4 w Będzinie po zmianach (2006 r.)

(Michał Karoń)
20.11.2012 14:40 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.11.2012 14:37 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.05.2010 09:00 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
25.05.2010 09:00 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
05.05.2009 09:21 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
24.09.2007 09:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 08:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 08:19 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.01.2007 09:50 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.05.2006 10:43Dodano załącznik "Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4
w Będzinie po zmianach (2006 r.)"
(Aleksandra Bartosz)
08.05.2006 10:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.05.2006 10:33 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.05.2006 10:24 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.06.2003 17:08 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)