Prezydent Miasta Będzina przypomina, że do 30 września 2021 roku należy dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłat można dokonywać w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Będzinie: ING Bank Śląski S. A., nr: 89 1050 1142 1000 0023 0073 8404 z dopiskiem: opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz adresem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Informacje na ten temat udzielane są w Urzędzie Miejskim, w pokoju nr 30 oraz pod nr telefonu (32) 267-91-66.

Jednocześnie informuję, iż niedokonanie wpłaty w wyżej wskazanym terminie, będzie skutkowało wygaśnięciem zezwolenia, a o wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca będzie się mógł ubiegać nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, jeżeli w terminie dodatkowych 30 dni nie dokona wpłaty III raty opłaty powiększonej również o opłatę dodatkową.

W przypadku niedokonania opłaty w terminie zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w art. 18, ust. 12, pkt 5, lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.”

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina przypomina, że do 30 września 2021 roku należy dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:23.08.2021 12:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.08.2021
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:23.08.2021 12:26