Porządek obrad
BRM 0052/XI/07                                                                                       Będzin, 23 lipca 2007 r.                                                                                           Szanowna Pani Radna
                                                                                           Szanowny Pan Radny         Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 26 lipca 2007 roku (czwartek) na godzinę 16.00 XI sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie wykorzystania środków z Funduszu Spójności będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dla zadania pn. "Gospodarka wodno - ściekowa w Będzinie",
  2/ udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie wzniesienia Pomnika ku Czci Ofiar Tragedii Wystawcy Gołębi Pocztowych na terenie MTK,
  3/ zwiększenia budżetu miasta na 2007 rok,
  4/ zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły",
  5/ zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok,
  6/ zwiększenia stanu środków na początek roku, przychodów oraz wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
 4. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.                                                                                           Robert Juszczyk
                                                                            Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XI sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:24.07.2007 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Robert Juszczyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:02.10.2007 09:34