Szkoła Podstawowa nr 1 - informacje podstawowe

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza

 

 Siedziba

 42-500 Będzin
 ul. Szkolna 3
 NIP 625-14-33-395, Regon 0007262270

www.sp1.bedzin.edu.pl

 tel.   48 32 267 39 30
 e-mail  sp1@e-bedzin.pl
 Dyrektor  Ewa Maria Graca
Wicedyrektor  Anna Dominiczak

 

Zajęcia lekcyjne odbywają się w godz. 8:00 - 16:35

 • Liczba oddziałów 23
 • Liczba uczniów 465
 • Liczba nauczycieli 48
 • Adres e-mail : sp1@e-bedzin.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie jest jedną z najstarszych szkół w mieście. Powstała dzięki staraniom mieszkańców dzielnicy Małobądz, którzy w 1919 r. przeznaczyli część prywatnych gruntów na jej budowę. W 1921 r. nastąpiło otwarcie szkoły w budynku, który później został przekształcony na Dom Nauczyciela. W obecnym budynku szkoła funkcjonuje od 1959 r. Od tego czasu przechodziła wiele remontów
i modernizacji, dostosowując swoją infrastrukturę do potrzeb kolejnych pokoleń uczniów.

W ostatnich latach placówka mocno zyskała na atrakcyjności, głównie dzięki nowoczesnemu zapleczu sportowemu, które służy nie tylko uczniom, ale także mieszkańcom dzielnicy i mieszkańcom powstałego w 2003 r. osiedla Górki Małobądzkie. W 2011 r. oddano do użytku tereny sportowe o łącznej powierzchni 1715 m², w skład których wchodzą boisko oraz bieżnia. Od wiosny do jesieni z kompleksu sportowego korzystają uczniowie szkoły, a poza godzinami jej pracy społeczność lokalna oraz podmioty organizujące zajęcia sportowe dla uczniów Będzina i okolic. Wybudowanie, oddanej do użytku w 2018 r. nowoczesnej sali gimnastycznej, sprawiło, że baza sportowa szkoły stała się kompletna i spełniająca wszelkie oczekiwania i standardy.

Szkoła Podstawowa nr 1 to placówka kształcąca zdolności i umiejętności swoich uczniów na wysokim poziomie. Świadczą o tym dotychczasowe wyniki sprawdzianu szóstoklasisty – przez lata jedne z najwyższych, a ostatnio najwyższe w mieście i znacznie przewyższające średnią krajową i wojewódzką, a także liczne sukcesy w konkursach różnego szczebla, w tym w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego (finalistka
i laureatka) i Matematyki (dwóch finalistów).

Jako placówka spełniająca wysokie standardy edukacyjne została zakwalifikowana do programu Wiarygodna Szkoła i w 2015 r. znalazła się na krajowej liście Wiarygodnych Szkół. W 2014 r. jako pierwsza placówka w Będzinie zdobyła krajowy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Dzięki udziałowi w programie „Cyfrowa Szkoła’’ prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji i Automatyzacji szkoła zyskała dodatkowe wyposażenie w postaci tabletów, laptopów, skanerów, rzutników i ekranów, a kadra pedagogiczna kompetencje w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu współczesnego ucznia. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska jest kolejnym atutem szkoły.

Integracji społeczności szkolnej służą imprezy, które stanowią tradycję szkoły. Należy wymienić tutaj:

 • Dzień otwarty szkoły

 • Jasełka z udziałem władz miasta

 • Wigilie klasowe

 • Uroczystości z okazji Dnia Matki, Babci, Dziadka

 • Kiermasz bożonarodzeniowy

Szkoła jest również organizatorem konkursów międzyszkolnych, które na stałe wpisały się kalendarz imprez miejskich:

 • Zagłębiowski Międzyszkolny Festiwal Piosenki – 22 edycje

 • Walentynkowe potyczki z językiem angielskim.

W godz. 7.00-17.00 w szkole funkcjonuje świetlica, której głównym zadaniem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Szkoła systematycznie rozpoznaje potrzeby uczniów celem udzielenia im pomocy zarówno materialnej, jak i wsparcia i opieki pedagoga. Dzieci o niskim statusie materialnym mają zapewnione bezpłatne obiady, stypendia szkolne o charakterze socjalnym, paczki mikołajkowe, organizowana jest dla nich także dodatkowa pomoc, np. częściowe pokrycie kosztów wyjazdu na zieloną szkołę i wyjazdy wakacyjne. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęci są pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Dla nich organizowane są zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania (kółko literackie, matematyczne, ekologiczne, informatyczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, chór, SKS), zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne.

W ciągu ostatnich lat szkoła niemal dwukrotnie zwiększyła liczbę uczniów, nie tracąc swojego klimatu i rodzinnej atmosfery.

Bardzo ważnym elementem pracy szkoły jest rozwój kompetencji językowych uczniów i nauka języków obcych. W latach 2016- 2017 w szkole realizowany był program finansowany ze środków Unii Europejskiej Erasmus+ POWER (Wiedza, Edukacja, Rozwój) akcja 1: „Mobilność osób uczących się i pracowników”. Uczestnikami projektu pt. „Języki obce oraz technologie informacyjne kluczem do nowoczesnego kształcenia obywateli Europy" byli nauczyciele, którzy odbyli szkolenia w Oxfordzie, Brighton oraz na Malcie dotyczące najnowszych metod nauczania, takich jak CLIL czy ICT. Bieżący rok szkolny będzie również obfitował w działania na płaszczczyźnie międzynarodowej, bowiem szkoła uzyskała grant na realizację projektu w programie Erasmus+ KA 229 edukacja szkolna. Jest to jeden z 417 zaakceptowanych projektów, które polskie szkoły będą realizować w charakterze instytucji partnerskiej.

W roku szkolnym 2018/2019 placówka przystąpiła do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, a dzięki środkom pozyskanym przez organ prowadzący z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej jeszcze w tym roku kalendarzowym wzbogaci swoją bazę o nowoczesną ekopracownię. W celu usprawnienia pracy i poprawienia komunikacji na linii nauczyciel- rodzic zostanie wprowadzony dziennik elektroniczny.

Planowana niebawem termomodernizacja budynku podniesie poziom estetyczny, zapewniając jednocześnie higieniczne, bezpieczne warunki nauki i pracy.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa nr 1 - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2003 07:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.05.2019 11:45 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.05.2019 11:45 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 1
(Michał Karoń)
21.05.2019 11:45 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 1"
(Michał Karoń)
19.11.2018 08:00 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
19.11.2018 07:59 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 1"
(Piotr Witelus)
19.11.2018 07:59 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Będzinie

(Piotr Witelus)
31.10.2018 12:20 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2018 14:41 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
11.09.2018 14:40 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
20.09.2017 14:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.09.2016 09:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.09.2016 09:07 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.09.2016 09:03 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2015 11:43 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2015 11:37 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2014 13:19 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2014 13:17 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2014 13:16 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2014 13:16 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2014 13:11 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:03 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.10.2013 14:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.10.2013 14:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.10.2013 14:21 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.07.2012 11:43 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
05.07.2012 11:38 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
05.07.2012 11:24 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
05.07.2012 11:19 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
02.09.2011 08:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.04.2009 10:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.04.2009 13:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.09.2007 13:50 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.09.2007 13:38 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.11.2003 10:55 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.07.2003 07:09 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)