Porządek obrad

BRM 0052/XIII/07                                                     Będzin, 12 września 2007 r.

 

                                                                                     Szanowna Pani Radna
                                                                                     Szanowny Pan Radny
       Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 13 września 2007 roku (czwartek) na godzinę 14.30 XIII sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Fryderyka Chopina 1 i w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  4. Zakończenie obrad sesji.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się na sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.


                                                             Waldemar Szydło

                                               Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XIII sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:12.09.2007 13:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:02.10.2007 07:47