Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007 r.


Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
21.10.2007 r.
 
 


WYNIKI

 

 Więcej informacji:  strona internetowa  Państwowej Komisji Wyborczej
                            
www.pkw.gov.pl

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Barbara Szkoda
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.09.2007 12:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.10.2007 07:58 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
23.10.2007 07:47 Dodano załącznik "Protokół wyników głosowania do
senatu w okręgu wyborczym nr 31 (sosnowieckim)"

(Aleksandra Bartosz)
22.10.2007 12:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
22.10.2007 12:38 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
22.10.2007 12:22 Zmieniono tytuł załącznika z
"wyniki_sejm_2007_Będzin_Komitety.pdf" na "Zestawienie
liczby głosów oddanych na poszczególne Komitety Wyborcze
w wyborach do Sejmu RP"

(Aleksandra Bartosz)
22.10.2007 12:18 Dodano załącznik "wyniki_sejm_2007_Będzin_Komitety.pdf"
(Aleksandra Bartosz)
22.10.2007 12:18 Dodano załącznik "Zestawienie liczby głosów oddanych na
poszczególnych kandydatów w wyborach do Sejmu RP"

(Aleksandra Bartosz)
22.10.2007 12:18 Dodano załącznik "Wyniki wyborów w gminie Będzin w
głosowaniu do Sejmu RP w rozbiciu na obwody głosowania"

(Aleksandra Bartosz)
22.10.2007 12:18 Dodano załącznik "Wyniki wyborów w gminie Będzin w
głosowaniu do Sejmu RP w rozbiciu na obwody głosowania"

(Aleksandra Bartosz)
22.10.2007 12:18 Dodano załącznik "Wyniki głosowania do Senatu RP w gminie
Będzin w rozbiciu na poszczególne obwody"

(Aleksandra Bartosz)
19.10.2007 18:08 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.10.2007 15:27 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.10.2007 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151/387/2007 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 18.10.2007 r."

(Aleksandra Bartosz)
17.10.2007 09:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.10.2007 09:25 Usunięto załącznik Załącznik do Zarządzenia Nr
0151/354/2007 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27 września
2007 r.

(Aleksandra Bartosz)
17.10.2007 09:25 Dodano załącznik "Informacja dla OKW"
(Aleksandra Bartosz)
17.10.2007 09:25 Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia Nr
0151/354/2007 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27 września
2007 r."

(Aleksandra Bartosz)
15.10.2007 14:06 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
15.10.2007 13:55 Usunięto załącznik Załącznik do Zarządzenia Nr
0151/354/2007 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27 września
2007 r.

(Aleksandra Bartosz)
15.10.2007 13:55 Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia Nr
0151/354/2007 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27 września
2007 r."

(Aleksandra Bartosz)
11.10.2007 14:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.10.2007 14:50 Usunięto załącznik Załącznik do Zarządzenia Nr
0151/354/2007 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27 września
2007 r.

(Aleksandra Bartosz)
11.10.2007 14:49 Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia Nr
0151/354/2007 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27 września
2007 r."

(Aleksandra Bartosz)
05.10.2007 11:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.10.2007 11:15 Dodano załącznik "Apel do Komitetów Wyborczych Partii
Politycznych"

(Aleksandra Bartosz)
05.10.2007 09:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.10.2007 09:28 Dodano załącznik "Informacja o szkoleniu OKW - 9.10.2007
r."

(Aleksandra Bartosz)
05.10.2007 08:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.10.2007 08:23 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.10.2007 08:20 Dodano załącznik "Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w
Sosnowcu"

(Aleksandra Bartosz)
04.10.2007 08:41 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.10.2007 08:32 Dodano załącznik "Wykaz obwodów głosowania dla obywateli
polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i
do Senatu w 2007 r."

(Aleksandra Bartosz)
28.09.2007 12:53 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.09.2007 12:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
28.09.2007 12:41 Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia Nr
0151/354/2007 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27 września
2007 r."

(Aleksandra Bartosz)
28.09.2007 12:40 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151/354/2007 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 27 września 2007 r."

(Aleksandra Bartosz)
28.09.2007 12:40 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0151/345/2007 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 25 września 2007 r."

(Aleksandra Bartosz)
25.09.2007 09:49 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.09.2007 09:46 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.09.2007 08:56 Dodano załącznik "Komunikat Prezydenta Miasta Będzina
dot. udostępnienia spisu wyborców w dniach od 8.10.2007 r.
do 15.10.2007 r."

(Aleksandra Bartosz)
25.09.2007 08:56 Dodano załącznik "Komunikat Prezydenta Miasta Będzina"
(Aleksandra Bartosz)
25.09.2007 08:56 Dodano załącznik "Komunikat dla wyborców
niepełnosprawnych"

(Aleksandra Bartosz)
24.09.2007 15:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
24.09.2007 14:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
24.09.2007 14:43 Dodano załącznik "Informacja o warunkach udziału w
głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w
wyborach do Sejmu i do Senatu, zarządzonych na dzień 21
października 2007 r. "

(Aleksandra Bartosz)
24.09.2007 14:43 Dodano załącznik " Informacja o warunkach udziału w
głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i
na polskich statkach morskich, w wyborach do Sejmu i do
Senatu, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. "

(Aleksandra Bartosz)
24.09.2007 14:43 Dodano załącznik "Informacja o losowaniu składów
obwodowych komisji wyborczych w mieście Będzin"

(Aleksandra Bartosz)
21.09.2007 09:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.09.2007 09:44 Usunięto załącznik Komunikat dla wyborców
niepełnosprawnych

(Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 14:32 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 14:21 Dodano załącznik "Komunikat dla wyborców
niepełnosprawnych"

(Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 14:21 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie do spisu wyborców"
(Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 14:21 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
w części A"

(Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 14:21 Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie spisu
wyborców"

(Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 12:37 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 12:29 Dodano załącznik "KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej w
Katowicach"

(Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 12:29 Dodano załącznik "KOMUNIKAT Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Katowicach"

(Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 12:29 Dodano załącznik "Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 20 września 2007 roku"

(Aleksandra Bartosz)
17.09.2007 14:30 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.09.2007 14:21 Dodano załącznik "Informacja dla Pełnomocników
Komitetów Wyborczych"

(Aleksandra Bartosz)
17.09.2007 09:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.09.2007 09:56 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.09.2007 09:49 Dodano załącznik "- Wykaz siedzib OKW w Będzinie"
(Aleksandra Bartosz)
14.09.2007 15:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.09.2007 13:26 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.09.2007 09:33 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.09.2007 09:23 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.09.2007 09:12 Dodano załącznik "- Zarządzenie Nr 0151/450/2006
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2 października 2006 r."

(Aleksandra Bartosz)
14.09.2007 09:12 Dodano załącznik "- Obwieszczenie Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 8 września 2007 r."

(Aleksandra Bartosz)
13.09.2007 14:48 Usunięto załącznik Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w
sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Sejmu i do Senatu

(Aleksandra Bartosz)
13.09.2007 14:48 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 41/2007 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 września 2007 roku w sprawie:
powołania zespołu techniczno - organizacyjnego do
przygotowania wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP
zarządzonych na na dzień 21.10.2007 r.

(Aleksandra Bartosz)
13.09.2007 14:47 Usunięto załącznik Rozporządzenie Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 7.09.07 r. w sprawie
zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

(Aleksandra Bartosz)
13.09.2007 14:47 Usunięto załącznik Wzór zgłoszenia kandydatów na
członków obwodowych Komisji Wyborczych

(Aleksandra Bartosz)
13.09.2007 14:47 Usunięto załącznik Zgłoszenie kandydata(ów) na członka
(członków)* obwodowej komisji wyborczej (obwodowych
komisji wyborczych)* w gminie BĘDZIN w wyborach do Sejmu i
do Senatu, zarządzonych na dzień 21 października 2007
roku

(Aleksandra Bartosz)
13.09.2007 14:40 Dodano załącznik "Zgłoszenie kandydata(ów) na członka
(członków)* obwodowej komisji wyborczej (obwodowych
komisji wyborczych)* w gminie BĘDZIN w wyborach do Sejmu i
do Senatu, zarządzonych na dzień 21 października 2007
roku"

(Aleksandra Bartosz)
13.09.2007 14:40 Dodano załącznik "Wzór zgłoszenia kandydatów na
członków obwodowych Komisji Wyborczych "

(Aleksandra Bartosz)
13.09.2007 14:40 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 41/2007 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 11 września 2007 roku w sprawie:
powołania zespołu techniczno - organizacyjnego do
przygotowania wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP
zarządzonych na na dzień 21.10.2007 r."

(Aleksandra Bartosz)
13.09.2007 14:40 Dodano załącznik "Rozporządzenie Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 7.09.07 r. w sprawie
zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP "

(Aleksandra Bartosz)
13.09.2007 14:40 Dodano załącznik "Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w
sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Sejmu i do Senatu"

(Aleksandra Bartosz)
13.09.2007 14:33 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
13.09.2007 14:30 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
13.09.2007 14:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
13.09.2007 12:54 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)
13.09.2007 12:53 Zmieniono tytuł załącznika z "Zgłoszenie kandydata(ów)
na członka (członków)* obwodowej komisji wyborczej
(obwodowych komisji wyborczych)* w gminie BĘDZIN w wyborach
do Sejmu i do Senatu, zarządzonych na dzień 21
października 2007 roku" na "- Zgłoszenie kandydata(ów) na
członka (członków)* obwodowej komisji wyborczej
(obwodowych komisji wyborczych)* w gminie BĘDZIN w wyborach
do Sejmu i do Senatu, zarządzonych na dzień 21
października 2007 roku"

(Aleksandra Bartosz)
13.09.2007 12:52 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 41/2007
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 11 września 2007 roku w
sprawie: powołania zespołu techniczno - organizacyjnego do
przygotowania wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP
zarządzonych na na dzień 21.10.2007 r." na "- Zarządzenie
nr 41/2007 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 11 września
2007 roku w sprawie: powołania zespołu techniczno -
organizacyjnego do przygotowania wyborów do Sejmu RP i do
Senatu RP zarządzonych na na dzień 21.10.2007 r."

(Aleksandra Bartosz)
13.09.2007 12:52 Zmieniono tytuł załącznika z "Wzór zgłoszenia
kandydatów na członków obwodowych Komisji Wyborczych" na
"- Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych
Komisji Wyborczych"

(Aleksandra Bartosz)
13.09.2007 12:51 Zmieniono tytuł załącznika z "Rozporządzenie Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 7.09.07 r. w sprawie
zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP" na "-
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dn.
7.09.07 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i
Senatu RP"

(Aleksandra Bartosz)
13.09.2007 12:51 Zmieniono tytuł załącznika z "Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001
r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Sejmu i do Senatu" na "- Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8
sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu"

(Aleksandra Bartosz)