Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Konopnickiej

 

 Siedziba  42 – 506 Będzin  ul. Marii Konopnickiej 13
 
www.sp6bedzin.pl
 tel.   48 32 267 37 39
 adres elektroniczny

 szkola@sp6bedzin.pl

 sekretariat@sp6bedzin.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

/SP6Bedzin/SkrytkaESP

 Dyrektor

Wicedyrektor

Monika Wójtowicz - Paszkowska

Alicja Lagierska

Inspektor Danych Osobowych Paweł Nogaj - iod@bezpieczne-dane.eu

 

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

Dydaktyka

 • przekazujemy uczniom rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności

 • przygotowujemy do dalszego kształcenia się

 • inspirujemy do rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego

 • rozwijamy w uczniach umiejętności korzystania z najnowszych zdobyczy techniki i nowoczesnych źródeł informacji

 • przygotowujemy do życia w Europie i świecie

 • kształtujemy samodzielność i twórczą kreatywność

 • wdrażamy zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania

Wychowanie

 • wskazujemy uczniom właściwe postawy wobec siebie i innych

 • kształtujemy w uczniach świadomość moralną, pomagamy w ustalaniu hierarchii wartości i dokonywaniu wyborów

 • rozwijamy w uczniach przywiązanie do tradycji, tożsamości narodowej i europejskiej

 • promujemy zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną

 • zdecydowanie reagujemy na przejawy agresji i patologie w zachowaniu dzieci

 • kształtujemy wrażliwość estetyczną

 • wychowujemy do poczucia własnej wartości

 • przygotowujemy do dojrzałego uczestniczenia w życiu społecznym

 • integrujemy uczniów z różnych środowisk

 • uczymy poszanowania mienia i pracy innych

 • uświadamiamy znaczenie rodziny w życiu jednostki i społeczeństwa

 • przestrzegamy prawa demokracji i tolerancji

 • współpracujemy z rodzicami i instytucjami środowiska lokalnego

Opieka

 • dbamy o dyscyplinę, porządek, sumienne wypełnianie obowiązków

 • pomagamy w sytuacjach trudnych

 • współpracujemy z instytucjami pomagającymi innym

 • zapewniamy młodzieży bezpieczne warunki nauki w szkole

Szkoła w liczbach

 • Liczba oddziałów: 10

 • Liczba nauczycieli: 30

 • Liczba uczniów: 191

Baza szkoły:

 • Liczba sal lekcyjnych: 16

 • Pracownia komputerowa: 1

 • Labolatorium przyszłości

 • Sala gimnastyczna

 • Boisko

 • Plac zabaw

 • Sala rewalidacyjna

 • Świetlica socjoterapeutyczna

 • Biblioteka

 • Świetlica szkolna

 • Gabinet pielęgniarki

 • Gabinet pedagoga

 • Gabinet dyrektora

Zajęcia pozalekcyjne

 • SKS kl. I-III

 • SKS kl. IV-VIII

 • Koło Poliglotów

 • Koło teatralne  „ Czary Mary(-si)” 

 • Koło recytatorskie

 • Koło wokalno - taneczne

 • Zajęcia logopedyczne

Programy edukacyjne:

 • Program „Szkoła bez przemocy”

 • „Klub Bezpiecznego Puchatka”

 • Ogólnopolskie Badanie umiejętności trzecioklasistów

 • „Zachowaj trzeźwy umysł”

 • „Cała Polska czyta dzieciom”

 • Program ARR „Owoce w szkole”

 • „Program ARR „ Szklanka mleka”

 • Wewnątrzszkolny projekt wychowawczy „Kto czyta , nie błądzi” ”

 • Wewnątrzszkolny program profilaktyczny „ Zdrowie na talerzu”

 • Program IPN „Po drugiej stronie muru”

 • „Bezpieczniki Taurona”

 • „Między nami kobietkami”

 • „ Cała Polska biega”

 • „Akademia Młodszego Asystenta Muzealnego”

 • „Lepsza szkoła”

Konkursy organizowane przez szkołę:

 • Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny dla klas III „ W krainie baśni”

 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Festiwal dyni ” kl.I-VI

 • Międzyszkolny Rajd na Dorotkę

 • Szkolno-przedszkolny konkurs plastyczny „Światowy Dzień Pluszowego Misia”

 • Międzyszkolny konkurs na prezentację multimedialną

Imprezy organizowane w szkole:

 • Sprzątanie Świata

 • Europejski Dzień Języków Obcych

 • Dzień Bez Przemocy

 • Święto Drzewa

 • Światowy Dzień Pluszowego Misia

 • Mikołajki

 • Wigilie klasowe

 • Wigilia rodzinna

 • Dzień Patronki Szkoły

 • Dzień Otwarty

 • Dzień Ziemi

 • Andrzejki

 • Pasowanie na ucznia

 • Pasowanie na czytelnika

 • Dyskoteki szkolne

 • Akcje charytatywne

 • Festyny rodzinne

 • Konkursy szkolne

 • Dzień dziecka

 • Dzień sportu

 • Udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 • Udział w akcji „ Szlachetna paczka”

Współpraca z instytucjami wspierającymi działania dydaktyczno – wychowawcze:

 • Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego

 • Ośrodek Kultury

 • Miejska Biblioteka Publiczna

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Muzeum Zagłębia

 • Powiatowa Komenda Policji oraz Straż Miejska

 • Centrum Edukacji Obywatelskiej

 • Towarzystwo Przyjaciół Będzina

 • Towarzystwo Przyjaciół Grodźca

 • Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

 • Instytut Pamięci Narodowej

 • Centrum Edukacji Obywatelskiej

 • Dom Pomocy Społecznej w Grodźcu

 • Teatra Dzieci Zagłębia

 • Muzeum Żydów Polskich „Polin”

Osiągnięcia uczniów:

 • Czołowe miejsca w konkursach teatralnych i tanecznych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i miejskim

 • Czołowe miejsca w konkursach recytatorskich na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i miejskim

 • Czołowe miejsca w konkursach plastycznych i muzycznych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i miejskim

 • Wysokie lokaty w konkursach matematycznych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym

Osiągnięcia nauczycieli:

Tytuł „ Nauczyciel z klasą”

 • Małgorzata Chojnacka

 • Barbara Bochenek

 • Dorota Wieczorek Piętak

 • Agata Dworniczak

Nagrody Prezydenta Miasta Będzina

W latach 2016-2019 : Barbara Pietras, Justyna Bielawska, Joanna Sączewska, Agata Dworniczak, Monika Wójtowicz-Paszkowska

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Agata Dworniczak, Barbara Pietras, Iwona Szczygieł,

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 6 w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.07.2003 10:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.09.2022 10:00

Rejestr zmian dokumentu

28.09.2022 10:00 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
07.09.2020 16:41 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
12.09.2019 08:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.01.2019 14:00 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
28.01.2019 13:05 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
31.10.2018 12:22 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
24.09.2018 09:31 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
15.09.2017 10:57 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.08.2017 11:41 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.11.2015 08:13 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.11.2015 08:13 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 6 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
26.11.2015 08:12 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 6 w
Będzinie

(Michał Karoń)
08.10.2015 08:41 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.09.2015 12:55 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.09.2015 12:55 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 6 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
30.09.2015 12:54 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 6 w
Będzinie

(Michał Karoń)
13.03.2015 08:06 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.03.2015 08:03 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 6 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
13.03.2015 08:03 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 6 w
Będzinie

(Michał Karoń)
13.03.2015 07:59 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 6 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
13.03.2015 07:59 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 6 w
Będzinie

(Michał Karoń)
09.03.2015 11:50 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
09.03.2015 11:47 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 6 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
09.03.2015 11:47 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 6 w
Będzinie

(Michał Karoń)
11.08.2014 13:38 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.10.2011 13:37 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.09.2011 08:45 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.09.2011 08:45 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.09.2011 08:43 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 6 w
Będzinie "

(Aleksandra Bartosz)
27.09.2011 08:41 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 6 w
Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
27.09.2011 08:41 Usunięto załącznik Osiągnięcia i formy aktywności w
roku szkolnym 2006/2007

(Aleksandra Bartosz)
27.09.2011 08:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.09.2007 10:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 14:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 14:07 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 6 w
Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 14:07 Dodano załącznik "Osiągnięcia i formy aktywności w roku
szkolnym 2006/2007"

(Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 14:07 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 6 w
Będzinie"

(Aleksandra Bartosz)
25.01.2007 09:45 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.11.2006 12:08 Usunięto załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 6 w
Będzinie"

(Aleksandra Bartosz)
14.11.2006 12:08 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 6 w
Będzinie "

(Aleksandra Bartosz)
14.11.2006 11:50 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.10.2003 14:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.07.2003 10:24 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)